Värmekamera i miniatyr för dynamiska processer

2021-08-24

Med en kompakt storlek på 45 x 45 x 62 mm väger ThermoIMAGER TIM 160S bara 195 g. Tack vare sin höga termiska känslighet (NETD) på 0,08 K ger kameran exakta mätvärden i temperaturintervaller från -20° C till +900° C. En högtemperaturmodell för upp till +1500 ° C finns också.
Med en bildfrekvens på 120 Hz matas de bilderna ut i realtid. Inspelnings- och ögonblicksbildfunktioner finns också. Processgränssnittet möjliggör bestämning av tröskelvärden för larmutgång.
USB 2.0-gränssnittet gör att kameran kan anslutas till en dator för snabb start. Anslutning till andra system är möjlig via en mängd analoga och digitala gränssnitt.
Utbytbara linser (12°, 30°, 55° och 80°) finns tillgängliga som kan väljas beroende på mätfält. Vid förhöjda omgivningstemperaturer upp till 315° C finns ett kylhus tillgängligt.
Värmekameran i miniatyr levereras i en praktiskt väska med tillbehör.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80