3D-sensor för exakt inspektion av reflekterande ytor

2021-09-28

reflectCONTROL-sensorn detekterar avvikelser i planhet under 1 µm och används till exempel för 3D-formdetektering av kiselplattor vid halvledartillverkning och kvalitetskontroll av planglas t. ex. vid Smartphone-produktion.

Den kompakta sensorn genererar ett streckmönster på displayen som reflekteras över ytan på mätobjektet in i sensorns kameror. Avvikelser på ytan orsakar snedvridningar i streckmönstret som utvärderas av programvara.

reflectCONTROL-sensorn används överallt där 3D-mätningar med hög precision måste utföras på reflekterande och glansiga ytor. reflectCONTROL-tekniken imponerar med höga mäthastigheter med mikrometernoggrannhet, särskilt på plana ytor.

Varför reflectCONTROL-sensor?

  • Pålitlig detektering av de minsta detaljerna <1 µm
  • Inspektionshastighet <2 sekunder per mätposition
  • Stationär eller robotbaserad testning
  • Mjukvaruanslutning via Micro-Epsilon 3D-SDK, baserat på branschstandarder
  • GigE Vision och GenICam

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80