Innovativ 3D-snapshotsensor för inline-kontroll av geometri, form och yta

2021-09-28

surfaceCONTROL 3D 3500 fungerar enligt principen för optisk triangulering genom projektion av strukturerat ljus. Med hjälp av en LED-projektor projiceras en sekvens av mönster på ytan av mätobjektet. Ljuset, som reflekteras diffust från testobjektets yta, registreras av två kameror. Utifrån de inspelade bildsekvenserna och information om kamerornas position i förhållande till varandra beräknas den tredimensionella ytan på testobjektet.

Perfekt för 3D-mätning inline

surfaceCONTROL 3D 3500 används för inline-mätning av form, geometri och yta. Tack vare sin kompakta design och hög mätnoggrannhet och databehandlingshastighet, är surfaceCONTROL 3D 3500-systemet konstruerat för integration i produktionslinjer t.ex. för 3D-mätning av mekaniska precisionsdelar. Till exempel kontrolleras hålavstånd, planhet och koplanaritet på skruvade ytor, elektroniska komponenter på kretskort eller präglade 3D-texter.

Varför surfaceCONTROL 3D 3500?

  • Högsta precision i z-led upp till 0,4 µm
  • Kompletta 3D-inspelningar från 0,2 s
  • Korrekta ögonblicksbilder till mikrometern med stora mätfält samtidigt
  • Hög kompatibilitet via olika gränssnitt

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80