optoNCDT 1900: Nästa generation lasersensorer

2022-03-22

Lasersensorerna optoNCDT 1900 från Micro-Epsilon säkerställer exakta förskjutnings-, avstånds- och positionsmätningar. Sensorerna är designade för dynamiska processer inom fabriksautomation samt för högprecisionstillämpningar inom 3D-utskrift och i koordinatmätmaskiner. De används överallt där hög hastighet, precision och kompakt design krävs. Laserpunktsmodellerna möjliggör detektering av fina detaljer och strukturer medan laserlinjesensorerna (LL) är optimerade för metalliska och strukturerade ytor. Tvåstegs mätning av medelvärde säkerställer högsta möjliga stabilitet och ett exakt signalförlopp även vid steg och kanter.
En annan fördel med optoNCDT 1900 är funktionen Advanced Surface Compensation som automatiskt styr exponeringen på krävande ytor med olika grader av reflektion för bästa resultat. Eftersom sensorn kompenserar för omgivande ljus upp till 50 000 lux kan den även användas i starkt upplysta miljöer.

Specialfunktioner

  • Designad för avståndsmätning på metalliska, grova och strukturerade ytor
  • Liten, oval ljuspunkt kompenserar för minsta ojämnhet
  • Smarta mjukvarualgoritmer för exakta mätresultat
  • Idealisk för fabriksautomation, elektronikproduktion, robotteknik och fordonsindustri

Tillgängliga mätområden med laserpunkt
2, 10, 25, 50, 100, 200, 500 mm
Tillgängliga mätområden med laserlinje
2, 10, 25 mm

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80