Kvalitetssäkring av långa produkter i varm- och kallvalsningsprocesser

2022-05-31

Profilmätningar av metalliska, långa produkter tillverkade av stål, aluminium och icke-järnmetaller är nu möjliga med ännu större precision. Dettatack vare den nya dimensionCONTROL (MPG), som är designad som en hästskoram. MPG 8208- och MPG 9208-modellerna integreras i produktionslinjen och genererar 3D-mätningar.
Mätsystemet DimensionCONTROL MPG är designat för speciella krav och tuffa förhållanden inom metallindustrin och levererar exakta mätresultat. Eftersom det är möjligt att utrusta dimensionCONTROL MPG, med antingen precisionsmikrometrar eller röda och blå laserprofilskanners, kan systemet anpassas optimalt till respektive mätuppgift. Pneumatiskt skydd finns tillgängligt för sensorlinserna. Om sensorerna används vid höga materialtemperaturer över 1 000°C finns vattenkylning som tillval. För att kompensera för mekanisk långvarig temperaturdrift utförs en integrerad och helautomatisk kalibrering.
Systemet används utmed valsverket för processkontroll, kvalitetssäkring och detaljbedömning. Profilmätningar kan göras vid både varm- och kallvalsning.

Fördelar

  • 100% kvalitetskontroll i produktionslinjen
  • Kompalt system för enkel integration i produktionslinjer
  • Riktiga 3D.-mätningar
  • Minskad inställningstid vid produktbyten
  • Pneumatiskt skydd för sensorlinser
  • Vattenkylning som tillval för materialtemperaturer över 1 000°C
  • Omfattande mjukvaupaket
View product

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80