Snapshot-sensor för 3D-mätning och ytkontroll på stora mätobjekt

2022-08-23

Stora, diffust reflekterande föremål på upp till 650 x 495 mm mäts med hjälp av surfaceCONTROL 3D 2500. Sensorn kan användas i produktionslinjen och baseras på principen fringe light projection för att utföra geometriska 3D-mätningar och 3D-formdetektering samt ytinspektion. Fördelarna är det stora mätfältet i kombination med det stora mätdjupet på upp till 300 mm. Dessutom erbjuder 3D-sensorn en repeterbarhet på upp till 3,0 µm.

Mätsystemet består av 3D-sensorn och styrenheten SC2500. Detta möjliggör snabb utvärdering och utmatning av 3D-data via Gigabit Ethernet. Via 2D/3D Gateway II kan data matas ut via EtherNet/IP, PROFINET samt EtherCAT. Integration med programvara från tredje part är också möjlig via GigE Vision. En omfattande SDK för kundens programvaruintegration ingår i mjukvarupaketet. De kraftfulla mjukvaruverktygen 3DInspect, DefMap3D och Inspection Tools finns också tillgängliga för att lösa mätuppgifter.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80