Tjockleksmätning med hög precision i batteriproduktion

2022-09-27

Micro-Epsilon erbjuder pålitliga lösningar för många mätuppgifter inom batteriproduktion, från högprecisionssensorer till 3D-laserskannrar och sensorsystem. Inline-inspektion av produktionsavvikelser under processen bidrar väsentligt till effektivitet, resurshushållning och kvalitetssäkring.

Dessa mycket noggranna sensorer används i varje steg av produktionen från elektrodtillverkning till montering och formning. Micro-Epsilons omfattande och mångsidiga produktportfölj erbjuder rätt mätmetod med rätt sensor för varje typ av beläggning och alla mätobjekt.

Viktiga mätuppgifter är tjockleksmätningar med hög precision av batterifilm eller filmbeläggning. Detta är möjligt med både elektromagnetiska och optiska sensorer.

Bandmätning och mätning av beläggningstjocklek med elektromagnetiska sensorer

Två kapacitiva sensorer sitter monterade mittemot varandra och mäter från två sidor på elektriskt ledande material. Båda linjära avståndssignaler beräknas i styrenheten och omvandlas till ett tjockleksvärde. Jämfört med optiska metoder är mätpunkten större. Detta möjliggör medelvärdesberäkning av strukturer och oegentligheter. Tack vare den integrerade temperaturkompensationen uppnås stabila och mycket exakta mätvärden även vid höga omgivningstemperaturer.

 • Högupplöst tjockleksmätning med två kapacitiva sensorer
 • Temperaturkompensering
 • Multi-channel controller erbjuder flerspårsmätningar
 • Stor mätpunkt för ytmedelvärde

Tjockleksmätning av beläggning med optiska sensorer

Optiska sensorer monterade mittemot varandra utför exakta mätningar av belagda och obelagda filmer. De arbetar med hög upplösning och kan användas i både våta och torra beläggningsprocesser. Tack vare de små ljuspunktsdiametrarna kan även de minsta detaljerna detekteras tillförlitligt.

 • Pålitliga mätmetoder för alla beläggningsprocesser
 • Beröringsfri mätning med hög noggrannhet och hög mäthastighet
 • Idealisk för dynamisk processkontroll

Nyckelfärdiga system mäter tjockleken på elektrodbeläggning

I miljöer med smuts och höga temperaturer används systemet thicknessGAUGE O.EC som inkluderar innovativa combiSENSOR. Systemet baseras på en virvelströmssensor som mäter på styrrullen och en kapacitiv sensor som mäter avståndet från materialytan. Det exakta tjockleksvärdet för elektrodbeläggningen erhålls genom signalskillnaden.

 • Pålitliga mätmetoder för alla beläggningsprocesser
 • Idealisk för fluktuerande, höga omgivningstemperaturer
 • Processtillförlitlighet i flerspåriga och fasta spårmätningar

Varför Micro-Epsilon?

 • Ökad ekonomisk effektivitet, resursbesparande och kvalitet
 • Högsta precision i submikronområdet
 • Sensor- och systemexpertis från en enda källa
 • Bred teknologiportfölj för optimala applikationslösningar
 • Decennier av erfarenheter av band- och bandprocesser

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80