Monteringsram för kapacitiva sensorer säkerställer högsta precision

2023-01-11

Kapacitiva sensorer kan med den nya ramen noggrannt justeras med varandra. Denna princip möjliggör mätningar med hög noggrannhet eftersom sensorerna är placerade exakt på samma axel och därför kongruent arrangerade. Monteringsramen är extremt kompakt vilket möjliggör installation även i trånga utrymmen.

Upp till sex stycken sensorer kan monteras på en ram. Eftersom två sensorer tillsammans ger ett mätvärde kan upp till tre olika mätpunkter mätas simultant. Monteringsramen är designad för speciella behov. Den är både vacuum kompatibel och mycket temperaturstabil i temperaturer upp till 100°C. Därför är den kapacitiva monteringsramen också använd inom hög-precisions applikationer som exempelvis inom halvledarindustrin för tjockleksmätning av halvledar-wafers, och inom batteriindustrin för två-sidig mätning av batterifilm och separationsskikt.

Fördelar i korthet

  • Designad för applikationer med hög precision
  • Mikrometer noggrannhet
  • Mätning på upp till tre mätpunkter simultant
  • Hög temperaturstabilitet upp till 100°C
  • Kalibrerbar design för utökad precision
  • Kompakt design
  • Vacuum kompatibel

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80