IPU: Kraftfull industri-PC för automatiserade 3D-utvärderingar

2023-02-14

Alla 3D-sensorer i Micro-Epsilon produktportfölj kan anslutas till Industrial Performance Unit och tas i drift på ett effektivt sätt. Hit räknas laserskannrarna scanCONTROL, 3D-Snapshot-sensorn surfaceCONTROL och 3D-sensorn reflectCONTROL. IPU erbjuder komplett kompatibilitet och inlineförmåga i applikationen.

Micro-Epsilon erbjuder med denna IPU en kraftfull 3D-sensorportfölj som består av en högexakt sensor, den kraftfulla Industrial Performance Unit och dess installerade 3D-mjukvara 3DInspect som är enkel att använda. På så sätt kan mängder av olika 3D-mätuppgifter lösas. Sensorerna kan användas flexibelt och levererar äkta 3D-utvärderingar för diffust reflekterande, glänsande och många andra ytor.

3D-sensorerna ansluts till IPU via GigE Vision Standard. Mjukvaran 3DInspect med Valid3D-teknik som ingår i leveransen möjliggör enkel parameterinställning för sensorerna, vilket gör att mätningen kan startas omedelbart. Industrial Performance Unit bearbetar direkt tredimensionella data som sedan utvärderas och bedömas via mjukvaran 3DInspect. Resultaten kan matas ut via de integrerade gränssnitten PROFINET, Ethernet/IP och Modbus/TCP.

Hårdvaran är industrioptimerad och är utrustad med passiv kylning. Dessutom kräver den kompakta enheten bara ett litet utrymme. Det är därför utan problem möjligt att installera enheten i ett kontrollskåp eller montera den direkt i maskinen. Tillbehör som bildskärm, mus eller tangentbord också anslutas till IPU.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80