Serielösning: Robust, induktiv givare för automatisering av anläggningar

2023-02-14

induSENSOR DTD är en induktiv sensor som har optimerats särskilt för inlinetillämpningar med en upplösning ända ner till mikrometerområdet. Styrdonet skyddas mot smuts och fukt i ett robust hölje i rostfritt stål. Dessutom uppnår DTD en hög temperaturstabilitet och är både stöt- och vibrationstålig. Därigenom genereras exakta resultat även i tuffa industrimiljöer.

Den 3 m långa kabeln som förbinder sensor och styrdon är så tålig att den även kan användas för tillämpningar med släpkedja. En stor fördel är att justeringen och kalibreringen görs på fabriken så att sensorn snabbt är redo att användas via Plug & Play och leder till att hanteringen förenklas avsevärt. Utrymmesbehovet är litet eftersom sensorn har en diameter på bara 8 mm och styrdonets diameter är 18 mm. Med hjälp av monteringsklamrarna går det snabbt att montera sensorn på rätt position. Priset är optimerat för serietillämpningar med stora volymer. Givarna finns att få i mätområdena ±1 mm, ±3 mm, ±5 mm och 10 mm. Systemet har en inställbar ström- och spänningsutgång liksom ett RS485-gränssnitt.

De induktiva sensorerna används framförallt i automatiserade applikationer för kvalitetskontroller och produktionsövervakning, exempelvis för form-, geometri-, och materialprovning, liksom för positioneringsuppgifter.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80