Exakt lasersensor med lång räckvidd för stora mätavstånd

2023-07-04

Den nya lasersensorn optoNCDT 1760-1000 med lång räckvidd är utformad för exakta och snabba mätningar på större avstånd. Sensorn har ett mätområde på 1000 mm och möjliggör snabba mätningar upp till 7,5 kHz. Tack vare basavståndet på 1 000 mm är det möjligt att mäta på upp till 2 m avstånd. OptoNCDT 1760-1000 parameterinställs via det användarvänliga webbgränssnittet, som också kan användas för att visa uppmätta värden och videosignaler.

Lasersensorn med lång räckvidd används främst när mätningar måste göras över långa avstånd eller när sensorn inte kan monteras i direkt anslutning till det objekt som ska mätas på grund av värmestrålning och eventuella kollisioner med rörliga maskindelar.

Ytkompensationen i realtid fastställer målets reflektion under den aktuella exponeringen och kontrollerar den i realtid. Detta gör det möjligt att göra tillförlitliga mätningar på ett stort antal olika ytor, vilket ger den här sensorn en stor flexibilitet i tillämpningen.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80