Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Optimal inriktning av interferometrar och konfokala sensorer

Optimale Ausrichtung von Interferometer und konfokale Sensoren

För att uppnå högprecisionsmätningar måste optiska sensorer riktas så vinkelrätt som möjligt. För optimal inriktning kan flera monteringscykler krävas vid konventionella monteringsmetoder. Det är oftast nödvändigt att korrigera positionen i efterhand. Detta är dock inte möjligt utan betydande ansträngning.

Men korrekt sensorinriktning har nu blivit mycket lättare. De nya, justerbara JMA-xx monteringsadaptrarna från Micro-Epsilon är en mycket användbar lösning för installation av konfokala sensorer och interferometrar. Sensorpositionen kan ändras i efterhand vilket möjliggör optimal positionering av sensorerna för att erhålla en hög mätprecision. Adaptrarna påskyndar avsevärt infästning och inriktning av sensorerna.

Justeringsmekanismen manövreras via insexskruv vilket förhindrar oavsiktlig justering som ofta kan ske med tumskruvar. För optimal inriktning vid tvåsidig tjockleksmätning kan två justerbara monteringsadaptrar anordnas mitt emot varandra.

Fördelar

  • Kompenserar för felinriktade mätobjekt
  • Korrigering av sensorns monteringsposition i efterhand är möjlig
  • Ökad mätnoggrannhet
  • Endast en monteringscykel krävs