Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Säkerhet och stabilitet: Vad sensorer presterar inom spår- och järnvägstrafik

Micro-Epsilon löser med djupgående know-how om branschen mängder av mätuppgifter inom spår- och järnvägstrafik. De innovativa och samtidigt robusta sensorteknologierna bidrar i hög grad till säkerhet och stabilitet hos motorvagnar, vagnar, hjul, bromsar, spår och rälsar. Olika sensorteknologier används, såsom induktiva sensorer, virvelströmssensorer, laserskannrar samt lutnings- och accelerationssensorer. Mätningarna utförs under delvis extremt ogynnsamma förhållanden med tufft väder, slipdamm och vibrationer.

Profilmätning och avståndskontroll vid smidning av hjul

Skannrar med blå laser från Micro-Epsilon används för att övervaka dimensionen vid smidning av hjul. Rödglödgat stål är mer än vad konventionella laserskannrar klarar av. Tekniken med blå laser från Micro-Epsilon är patenterad för mätuppgifter med glödande stål. Tekniken möjliggör att hjulprofilen kan övervakas kontinuerligt under tillverkning för att mata mätdata till styrsystemet. Därutöver registreras hjulets position vid hanteringen med Handling löptids-lasersensorer.

Mätning av lagerspalten i axellager

I höghastighetståg kontrolleras ständigt oljespalten i axellager med hjälp av eddyNCDT virvelströmssensorer. Oljefilmen i lagerspalten förhindrar direktkontakt mellan lagerytan och axeln. De förbättrade glidegenskaperna hos lagret ökar både effektiviteten och förlänger därmed livslängden.

Mätning av hjulprofil i provbänk

Hjulförslitningen hos järnvägsfordon som förorsakas av de långa sträckorna som de körs påverkar både säkerheten och köregenskaperna och leder till höga servicekostnader. Lasersensorer registrerar i förebyggande syfte profiluppsättningarna för hela kompletta tåg. Med hjälp av dessa profildata bestäms underhållstiderna för att göra om profileringen.

Mätning av lutningsvinkeln i passagerartåg

Induktiva lägessensorer i serien induSENSOR EDS integreras i höghastighetståg för att mäta vagnskorgens lutning. På så sätt kan effekten av de sidoaccelerationskrafter som påverkar passagerarna reduceras.

Detaljerad information om mätuppgifterna och andra tillämpningar inom spår- och järnvägstrafik hittar du här:

Sensors & Applications Tracks & Rail Traffic