Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

sensorTOOL förenklar induktiva flerkanalsmätningar

induktive Mehrkanalmessung mit sensorTOOL

De induktiva flerkanaliga styrenheterna MSC7602 och MSC7802 är kompatibla med det stora utbudet av LVDT och LDR lägesgivare och mätare. Styrenheterna kan användas för positioneringsuppgifter inom maskinbyggnad och automation, för form- och geometrikontroll inom området kvalitetskontroll, materialkontroll i testsystem och mätning av klämposition.

De induktiva mätsystemen utmärker sig genom hög signal- och temperaturstabilitet och tillförlitlighet. Det är möjligt att anpassa systemen efter kundens specifikationer för serietillämpningar. Styrenheterna är speciellt utformade för användning i industriella applikationer. Beroende på modell är installation även möjlig via platsbesparande DIN-skenor vilket möjliggör direkt integration i kopplingsskåp. För tuffa industrimiljöer finns robusta pressgjutna aluminiumhus med skyddsklass IP67.

För enkel användning rekommenderar Micro-Epsilon den senaste versionen av sensorTOOL 1.6.0. Programmet är nu ännu mer användarvänligt och stödjer snabb implementering av sensorerna. Dessutom möjliggör verktyget förenklad parameterinställning och databehandling med flerkanalsapplikationer. Mätvärden från flera sensorer kan visas i samma diagram.

Micro-Epsilon sensorTOOL ersätter tidigare produktrelaterade lösningar och stödjer sensorer från hela Micro-Epsilons produktsortiment.

Följande produktgrupper är kompatibla:

optoNCDT, optoNCDT ILR, confocalDT, interferoMETER, optoCONTROL, eddyNCDT, capaNCDT, colorSENSOR, colorCONTROL, induSENSOR