IR-temperatursensorer med lasersikte för precisionsmätningar

Precise infrared sensors with laser sighting
thermoMETER CTLaser
Precise infrared sensors with laser sighting

IR-sensorerna i thermoMETER CTLaser-serien är gjorda för precisionsmätningar. Med hjälp av två laserpunkter markeras mätpunktens storlek och position exakt oavsett avstånd, vilket ger säkra mätvärden. thermoMETER CTLaser- serien mäter exakt och tillförlitligt inom en mångfald av olika applikationer inom många olika industrier, från de lägsta temperaturerna (-50°C) till de högsta (3000°C).

Detaljer
 • Innovativ IR-sensor med lasersikte
 • Temperaturmätområden från -50°C till +3000°C
 • Visar den rätta storleken på mätytan oavsett avstånd
Klapper_thermoMETER-CT-ratio_500x250

2-färgspyrometern thermoMETER CTRatioM1/M2 har ett mätområde mellan 250°C och 3000°C och en maximal omgivningstemperatur på 200°C utan kylning och används primärt i applikationer för metallbearbetning. Dessutom är den okänslig för damm, ångor och smutsiga givarfönster. Säkra mätningar kan göras även vid siktförsämring i upp till 95% pga rök eller ånga.

Detaljer
 • Mätområde (°C): 250 till 3000
 • Optisk upplösning 38:1; 50:1; 100:1
 • Spektralområde 0,8 till 1,75 µm
 • Okänslig för emissivitetsvariationer tack vare kvotmätnings-principen
 • Fiberoptik, därför passivt sensorhuvud
 • 1- eller 2-kanals mätfunktion
 • Okänslig för elektromagnetisk påverkan
 • Tillförlitlig detektion även om mätobjektet bara fyller fem procent av mätpunkten
 • Kort mätsvarstid från 1ms
 • Okänslig för damm, ångor och smutsiga givarfönster
 • Upp till 200°C omgivningstemperatur utan kylning
 • Utsignaler: 0/4 - 20 mA, USB
Klapper_thermoMETER-CT-Laser-M3_500x250
Detaljer
 • Mätområden (°C):
  50 till 400 | 100 till 600 | 150 till 1000 | 200 till 1500 | 250 till 1800
 • Optisk upplösning 60:1 resp. 100:1 resp 300:1
 • Spektralområde 2,3 µm
 • Lasersikte för exakt inriktning på mätobjektet
 • Fungerar i upp till 85°C omgivningstemperatur utan kylning
 • Snabb mätrespons 1ms
 • Separat kontrollerenhet med inställningsknappar
 • Kort mätvåglängd reducerar mätfel orsakat av emissivitets variationer
 • Speciellt användbar för mätningar på metaller och kompositer
Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80