Inspektionssystem för blanka ytor

Detaljer
  • Inspektion av reflekterande och glansiga ytor
  • Identifiering av de allra minsta defekterna och avvikelserna
  • Konsekvent och reproducerbar identifieringshastighet
  • Högprecisionsmätningar, planhetsavvikelse i submikronområdet
  • Stort mätområde på 170x160 mm

Deflektometri sensor för 3D-mätningar av blanka ytor

ReflectCONTROL RC130 är avsedd för formmätningar av glansiga föremål. Denna sensor projicerar ett randigt mönster som speglas av mätobjektets yta in i sensorkamerorna. Sensorn tillhandahåller en 3D-bild av ytan som gör det möjligt att bestämma komponenternas topologi (t.ex. planhet, nedböjning, krökning). RCS130 -modellen är speciellt optimerad för mät- och inspektionsuppgifter t.ex. i produktionslinjer. Dessutom har sensorn ett gränssnitt GigE Vision som erbjuder data från GenICam.

Ytkontroll av blanka komponenter

ReflectCONTROL RCS110-245 med integrerad styrenhet är utformad för stationära mätningar eller integration i maskiner. Denna kompakta sensor detekterar avvikelser på gläansiga ytor som bearbetas och med hjälp av programvara visas som bilder av reflektivitet och krökning. GigE Vision möjliggör överföring av bilder till ett brett utbud av bildbehandlingsprogram för ytterligare analyser.

Programvara 3DInspect för 3D-mätningar och inspektion

Programvaran 3DInspect är ett kraftfullt verktyg för inställning av sensorparametrar och industriella mätuppgifter. Denna programvara överför mätdata från sensorn via Ethernet och tillhandahåller data i tredimensionell form. Denna 3D-data bearbetas, utvärderas och bedöms vidare med mätprogram 3DInspect på datorn som vid behov loggas och överförs via Ethernet till en styrenhet. Om det behövs kan 3D-data sparas med programvaran. Dessutom är inställning och konfiguration av sensorn möjlig via programvaran. För anslutning till ett automatiseringsgränssnitt är det funktionella tillägget 3DInspect Automation möjlig vid användning av SC3510-sensorerna, som också omfattar dataloggning.

Mjukvaruintegration via Micro-Epsilons 3D-SDK

reflectCONTROL är utrustad med ett enkelt att integrera SDK (Software Development Kit). SDK är baserat på GigE Vision och GenICam branschstandarder inklusive följande funktionsblock:

  • Nätverkskonfiguration och sensoranslutning
  • Omfattande sensorkontroll
  • Kontroll av bildöverföring
  • Hantering av användardefinierade parameteruppsättningar
  • C ++ - exempelprogram och dokumentation

Åtkomst till sensorn via GigE Vision är också möjligt utan SDK om du har en GenICam-klient.

Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80