Inspektionssystem för blanka ytor

Deflektometri sensor för 3D-mätningar av blanka ytor

ReflectCONTROL RC130 är avsedd för formmätningar av glansiga föremål. Denna sensor projicerar ett randigt mönster som speglas av mätobjektets yta in i sensorkamerorna. Sensorn tillhandahåller en 3D-bild av ytan som gör det möjligt att bestämma komponenternas topologi (t.ex. planhet, nedböjning, krökning). RCS130 -modellen är speciellt optimerad för mät- och inspektionsuppgifter t.ex. i produktionslinjer. Dessutom har sensorn ett gränssnitt GigE Vision som erbjuder data från GenICam.

Ytkontroll av blanka komponenter

ReflectCONTROL RCS110-245 med integrerad styrenhet är utformad för stationära mätningar eller integration i maskiner. Denna kompakta sensor detekterar avvikelser på gläansiga ytor som bearbetas och med hjälp av programvara visas som bilder av reflektivitet och krökning. GigE Vision möjliggör överföring av bilder till ett brett utbud av bildbehandlingsprogram för ytterligare analyser.

Bekvämt användargränssnitt

3D-View-programvaran erbjuder ett bekvämt användargränssnitt för reflectCONTROL-sensorer. Denna användarvänliga programvara möjliggör snabb driftsättning och utvärdering av sensorn. Programvaran erbjuder bland annat inställning och optimering av parametrar och säkerställer korrekt placering av mätobjekt och sensor. Det är också möjligt att skapa och hantera parametrar för olika mätuppgifter. Programvaran kan också användas för att starta datainsamling. Bilderna som erhålls visualiseras och kan sparas för vidare bearbetning. Programvaran 3D-View är särskilt användbar för systemintegratorer eftersom den ger viktig information:

De kan komma åt alla GenICam-parametrar vilket avsevärt förenklar integrationen av programvaran. För inline -applikationer tillåter visningen av mätningens varaktighet slutsatser om cykeltiden.

Mjukvaruintegration via Micro-Epsilons 3D-SDK

reflectCONTROL är utrustad med ett enkelt att integrera SDK (Software Development Kit). SDK är baserat på GigE Vision och GenICam branschstandarder inklusive följande funktionsblock:

  • Nätverkskonfiguration och sensoranslutning
  • Omfattande sensorkontroll
  • Kontroll av bildöverföring
  • Hantering av användardefinierade parameteruppsättningar
  • C ++ - exempelprogram och dokumentation

Åtkomst till sensorn via GigE Vision är också möjligt utan SDK om du har en GenICam-klient.

Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80