3D View: Interaktiv 3D visualiseringsprogramvara

Den tredje dimensionen av mätdata fås genom en relativ rörelse mellan sensor och mätobjekt. Y-kordinaten fås genom trigger eller CMM-räknare.

scanCONTROL 3D-View har designats för utvärdering och export av dessa 3D-data. Programvaran möjliggör interaktiv utvärdering av 3D-data och export av on-line eller off-line mätdata i vanligt förekommande data-format (.asc, .stl). 3D View tillåter också konfigurering av scanCONTROL sensorerna.

  • Visning av profilsekvenser
  • Off-line eller realtids visning av 3D profiler
  • Synkronisering av rörelseriktning (genom användning av encoder)
  • 2D export av profilsekvenser (png)
  • 3D export (asc, stl) för CAD-program
  • Export av intensitet per punkt eller bredd

Download 3D View

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80