Kontakt
Nedladdningar

Konfigureringsverktyg

Konfigureringsverktyg: Parameterinställningsprogramvara för scanCONTROL

Konfigureringsverktyget scanCONTROL Configuration Tools är en mjukvara för att konfigurera scanCONTROL-sensorerna på en Windows PC. Den används till alla scanCONTROL-sensorer. Den hjälper dig att ställa in sensorn, visa profiler, spara/ladda upp och exportera profiler.

I kombination med en scanCONTROL SMART-sensor visar "Configuration Tools" sin verkliga styrka. Den parametriserar komplexa mätuppgifter direkt på sensorkontrollern inklusive alla utgångar.

Download scanCONTROL Configuration Tools

Inställning av scanCONTROL- sensorerna

Alla scanCONTROL- sensorer erbjuder en mängd olika tillval och inställningar. Alla dessa inställningar är åtkomliga via "Configuration Tools"- mjukvaran. En möjlighet är direkt åtkomst till bilden av sensor-matrisen för att på ett optimalt sätt ställa in sensorn till mätobjektet. Denna vy visar den levande bilden av matrisen och är till stor hjälp för att eliminera reflektioner på mätobjektets yta.

Visa, spara, ladda och exportera profiler

En profil består av upp till 1280 kalibrerade mätpunkter, beroende på sensormodell. Dessa profiler överförs via FireWire eller Ethernet till PC:n. "scanCONTROL Configuration Tools" ger möjligheten att visa eller spara dessa profiler i realtid. Särskilt vid mycket snabba processer är detta en absolut nödvändig funktion då man kan ladda profilerna igen och analysera dem efteråt steg för steg. För ytterligare analyser kan man också exportera profilerna till ett format som är kompatibelt med MS Excel.

Plug&Play lösning för olika mätuppgifter

Sensorerna i SMART-serien är utrustade med intelligenta kontrollers för utvärdering av profiler av basic utförande utan extra hårdvara (IPC eller likn). Mjukvaran "Configuration Tools" har utvecklats för enkel parametrisering av profilanalys algoritmerna på SMART- sensorerna. Tanken är att lösa en komplex mätuppgift genom att kombinera små program som tex kant, vinkel, extrema, spår eller spalt till en individuell lösning utan att behöva kunna programmering.

Parametrisering av mätuppgifter

Programmeringsverktyget "Configuration Tools" erbjuder 30 olika program att välja bland. Varje enskilt program kan konfigureras snabbt och enkelt genom direkt interagerande med musen på mätprofilen. Resultatet visas både i profilen såväl som ett numeriskt värde på skärmen. För att till exempel mäta en vinkel väljer du helt enkelt två referenslinjer där vinkeln beräknas emellan. Varje mätprogram ger också möjlighet att klippa ut intressanta delar profilen. För dynamiska mätuppgifter finns också en individuell dynamisk följning för varje program tillgänglig och kan enkelt konfigureras med hjälp av en ankarpunkt.

Kombinera resultat

Efter parametrisering av de individuella mätprogrammen kan de resulterande mätvärdena kombineras. På detta enkla sättet kan flera vinklar fördelas, avstånd mellan punkter eller linjer kan beräknas eller punkter kan projiceras på raka linjer. Mätuppgifter kan lösas som annars enskillda program i scanCONTROL "Configuration Tools" inte klarar av, och det utan tidskrävande, externa beräkningar. Kombinerade mätvärden kan levereras på utgångar, direkt från sensorn i realtid. Flexibiliteten är nästan obegränsad.

Analysprogram för mätvärdesekvens

Med hjälp av analysverktyget "Result Monitor" kan mätvärdesekvenser för inspelade profiler och liveprofiler visas och analyseras, vilket möjliggör utvärdering av mätningar. Dessutom finns en integrerad cgm-analys (kapacitetsmätmätning) och ytterligare statistiska parametrar (t.ex. gränsvärde överskridit, medelvärden) tillgängliga.Programvaran gör det möjligt att exportera dessa värden för arkivsyften eller för ytterligare analys i beräkningstabeller.

Utsignaler och resultat

När alla nödvändiga program har konfigurerats ger programvaran en översikt över alla uppmätta resultat. Genom att definiera gränsvärden är en bra/dålig utvärdering också möjlig. I komplexa fall är det också möjligt att utföra logiska operationer (länkar med AND, OR, XOR) för att kontrollera flera villkor. Användaren bestämmer hur man ska överföra resultaten från sensorn, t.ex. via Ethernet UDP, Profinet eller som digital OK/NOK-signal, lagrar dessa inställningar i en komplett parameteruppsättning i huvudet på SMART (eller gapCONTROL) sensorn och kan sedan koppla bort sensorn från datorn. Profilerna analyseras sedan direkt på sensorn utan PC.

Din begäran om: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Läs vår integritetspolicy.