Övriga verktyg

Micro-Epsilon erbjuder redan ett stort utbud av integrations- och utvärderingsverktyg för laserprofilscannrar. Detta utbud kompletteras nu med andra verktyg som gör det möjligt att kontrollera överföringsfunktionaliteten mellan SMART-skannrar och en PLC baserat på motsvarande överföringsprotokoll för att avgöra om sensorn sänder data korrekt.

Ladda ner scanCONTROL Tools

scanCONTROL Result Monitor

 • Visning av profiler och mätvärdeshistorik under drift
 • För upp till 4 scanCONTROL Smart-sensorer
 • Justerbar layout
 • Protokoll och minnesfunktioner
 • Parallell överföring av mätvärden till styrenheten är möjlig och rekommenderas

Modbus-verktyg

 • Kontrollera Modbus-funktionalitet
 • Spela in uppmätta värden
 • Givarkontroll (t.ex. laser på/av), ladda användarläge, ...)

UDP-verktyg

 • Kontrollera UDP-funktionalitet
 • Spela in uppmätta värden även med höga profilfrekvenser
 • Källkod tillgänglig

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80