Högupplösande optisk precisionsmikrometer

ThruBeam mikrometer
optoCONTROL
ThruBeam mikrometer

Optiska mikrometrar från Micro-Epsilon arbetar enligt genomlysningsförfarande (ThruBeam-mikrometer). Detta görs genom att en parallell ljusridå genereras från en sändare och träffar en mottagarenhet. Om ett mätobjekt förs in i ljusstrålen bryts strålen. Den skuggning som då uppstår registreras av mottagaroptiken och matas ut som mätvärde. För det mesta används de optiska mikrometrarna för dimensionsmätningar inom produktion, maskinövervakning och kvalitetssäkring. I dessa fall registreras storheter som diameter, spalt, höjd och position med hög precision.

Detaljer
  • Hög noggrannhet och mätfrekvens
  • Upplösning från 0,1 µm
  • Mätobjekt från 0,02 mm (från en delskuggning från 300 µm)
  • Slitagesfri mätning för långlivad användning
  • Olika modeller för en mängd olika tillämpningsområden

Slitagefri och långlivad konstruktion för tillförlitliga mätningar

Alla optoCONTROL lasermikrometrar arbetar utan roterande spegel och är därför helt fria från slitage. Den parallella ljusridån genereras med hjälp av speciell optik i ljuskällan. Högvärdiga komponenter i mottagningsoptiken, t.ex. filter och linser, möjliggör mikrometrarnas höga noggrannhet. Därför är optoCONTROL mikrometrar särskilt lämpliga för områden där hög precision och tillförlitlighet krävs.

Mångsidig användning

Lasermikrometrar används huvudsakligen vid produktionskontroll och kvalitetsövervakning i tillverkningslinjen och mäter både ändlösa material och styckegods. De kompakta modellerna i optoCONTROL-familjen är lika lämpliga för tillämpningar i produktionslinjen som för integration i maskiner och tillverkningsautomater. Den höga mätfrekvensen säkerställer en hög och kontinuerlig tillverkningstakt i produktionsprocessen.

Exempel på tillämpningar

Optisk mätning av remskivor
Optisk mätning av remskivor
Mätbygel för mätning av tjockleken på folier och gummiband
Mätbygel för mätning av tjockleken på folier och gummiband
Mätsystem för bestämning av symaskinsnålens X/Y-position
Mätsystem för bestämning av symaskinsnålens X/Y-position
Detektering av lagerbussningar inom fordonstillverkning
Detektering av lagerbussningar inom fordonstillverkning
Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80