Ytkontroll av instrumentpanele

Med surfaceCONTROL2500 3D-sensorn från Micro-Epsilon kan diffusa reflekterande ytor inspekteras beröringsfritt med hjälp av 3D-data. Detta gör att lokala ytavvikelser kan identifieras tydligt och automatiskt. Slutligen är en objektiv utvärdering av komponenten möjlig. Av denna anledning används ytkontrollsystemet surfaceCONTROL2500 även för inspektion av interiördelar i biltillverkning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80