Närvarokontroll av elektronikkomponenter

Lasertrianguleringsgivare används vid helautomatisk närvarokontroll av komponenter på kretskort. Mycket små detaljer kan detekteras på ett tillförlitligt sätt tack vare den lilla ljuspunkten. Den höga mätfrekvensen möjliggör testning i kortaste möjliga cykler.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80