Glasproduktion

Presence monitoring and identification of bottles

Laser scanners from Micro-Epsilon are used for high speed and fully automatic inspection of empty containers at bottlers and breweries. For this application, the Micro-Epsilon agent Tipteh has designed a test system based on laser line triangulation, which is used when the bottle crates are received. This inline system is equipped with five scanCONTROL 2900-50 laser line triangulation sensors from Micro-Epsilon. The crates are conveyed on a belt and scanned from above. Each scanner measures a row of bottles in the crates. Presence monitoring is carried out at conveyor speeds of up to 850 mm/s. The scanner uses the respective bottle height to determine whether the correct type of bottle is in the crate. The bottle height must not deviate more than 3 mm from the target height of the respective bottle type.

Compared with a solution based on conventional image processing systems, laser scanners from Micro-Epsilon not only monitor bottle presence but also bottle height. In addition, logged data for subsequent statistics, evaluations and process optimization can be acquired

Marking detection on cosmetics bottles

Before the printing process, a reference mark is embossed into the bottles. Due to the depression of the embossment, the color of the reference mark deviates slightly from the rest of the bottle surface. The colorSENSOR CFO100 detects this minimal color difference, which enables the exact determination of the printing position below the embossment. For a flawless print, accurate and reproducible positioning is crucial. If the marking is missing, the bottle is considered as faulty and will be rejected immediately. Therefore at the same time, a good / bad evaluation can be carried out as part of a quality control. A machine turns the cosmetics bottle while the colorSENSOR CFO100 constantly measures the surface of the bottle at a distance of less than 10 mm. The embossment is detected quickly and reliably. Next, the exact position for the bottle printing is determined and further process steps can be carried out. The colorSENSOR shows clear advantages over other measuring
methods. First, it masters the semi-transparent surface easily. Second, it is ideally suited to this kind of position measurement task due to its favorable price/performance ratio.

Mätning av optiska linsers krökning

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta konturen hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Med hjälp av avståndsvärdena kan även ytskicket bestämmas. Då givarna erbjuder en hög lutningsvinkel så kan även böjda ytor mätas.

Mätning av centrumtjocklek hos optiska linser

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta centrumtjockleken hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Mätningen utförs från en sida och kan även göras på mycket tunna linser.

Tjockleksmätning av glasförpackningar

Vid mätning av väggtjocklek och rundhetsmätning i stjärnhjulskontrollmaskiner krävs en snabb mätfrekvens för att stödja den pågående processen. Micro-Epsilons konfokalkromatiska mätsystem ger en hög mätfrekvens och snabb kontroll av exponeringstid. Detta möjliggör även mätning av tjocklek när glasfärgerna varierar.

Temperaturövervakning från det smälta materialet till kylprocessen

Efter tennbadet har planglaset en temperatur på ca. 600° C. Vid övergången till kylzonen och i de andra efterföljande kylzonerna används thermoIMAGER infraröda kameror för temperaturkontroll. Infraröda kameror möjliggör temperaturövervakning av kylprocessen från ett säkert avstånd till glaset.

Tack vare programvaran TIM Connect kan thermoIMAGER-kamerorna också användas som linjeskanningskameror. Tack vare programvaran kan användaren välja vilken linje som helst från detektormatrisen och för att placera den.

Övervakning av mellanrum på skyddsglas

Konfokalkromatiska givare med multi-peak function används för kvalitetskontroll och processstyrning vid tillverkning av skyddsglas. Givarna från Micro-Epsilon möjliggör tjockleksmätningar med mikrometernoggrannhet. confocalDT detekterar upp till 5 lager genom att utvärdera de 6 mätvärdena i skikten mellan lagren.

Rundhet på flaskor

Vid rundhetsmätning av glasförpackningar krävs en hög mätfrekvens. Konfokalkromatiska givare från Micro-Epsilon används för tjockleksmätningar i stjärnhjulet samtidigt som de erbjuder hög mätfrekvens och noggrannhet för att säkerställa pålitlig drift.

Kolvslag i IS-maskiner

För dygnetruntdrift i glasproduktion med mer än 5 miljoner mätcykler per år har Micro-Epsilon utvecklat en induktiv EDS-givare. Givaren bestämmer exakt kolvpositionen i IS-maskiner och tillåter att produktionen utförs enligt fördefinierade specifikationer. För att öka motståndet mot smörjmedel och chockbelastning är hela givaren och kontrollern insvetsad i ett tätt rostfritt stålhus.

Recommended sensor technology

induSENSOR EDS

Färgmätning av nyanser på glas

Färgen är den avgörande och visuellt särskiljande egenskapen hos glasprodukter. För att uppnå en jämn kvalitet är färgen i synnerhet viktig att kontrollera då naturliga och återvunna råmaterial, med varierande sammansättning, används. Transmissionsgivaren ACS3 från Micro-Epsilon används för att kontinuerligt kontrollera glasets färg och nyans.

Recommended sensor technology

In-line färgmätning colorCONTROL ACS7000

Planhet och tjocklek på display- och planglas

För framställning av displayglas krävs glasskivor med jämn tjocklek. Tillverkningsprocessen regleras utifrån de uppmätta resultaten. Konfokalkromatiska givare från Micro-Epsilon används för att beröringsfritt mäta tjockleken från en sida. Tack vare sin höga mätfrekvens används givarna även i processer med höga hastigheter. Om givarna arbetar traverserande eller i flera spår kan planheten av kompletta skivor dokumenteras.

Tjocklek på glasbeläggning

Glasögon förstärks ofta med säkerhetsfilmer som ger ökat splitterskydd. För att mäta filmskiktet och för att bestämma tjockleken på det applicerade limmet används konfokalkromatiska givare från Micro-Epsilon. Dessa mäter tjockleken på de finaste lagren från en sida. Med en enda mätning kan tjockleken på glaset, filmen och det applicerade limmet bestämmas.

Mätning av glaskanter

Vid många processer krävs en exakt positionering av glasskivor. Plattans position bestäms genom detektering av glaskanterna. Laserskanners från Micro-Epsilon mäter kantpositionen i flera punkter och överför informationen till styrsystemet.

Recommended sensor technology

Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

Mätning av väggtjocklek på glasförpackningar

För mätning av väggtjocklek och rundhet på produkter placerade i stjärnhjul krävs en hög mätfrekvens för att stödja den pågående processen. Micro-Epsilons konfokalkromatiska mätsystem erbjuder en hög mätfrekvens och snabb kontroll av exponeringstiden. Detta möjliggör även mätning av tjocklek när färgerna på glaset varierar.

Beröringsfri temperaturmätning vid formning av glasförpackningar

Vid produktion av glasförpackningar måste temperaturen kontrolleras vid olika punkter. Beröringsfria temperaturgivare används under formningsprocessen vid temperaturer över 500° C. Eftersom formningsförloppet bara varar i några sekunder är givarens svarstid kritisk. Under både formningsprocessen av parisonen och den slutliga formningsprocessen kan värmebehandlingen av glaset påverkas antingen genom direkt mätning på glasytan eller genom indirekt mätning av formverktygets yta. Under slutet av produktionsprocessen tempereras glaset igen för att minska dess spänningar. Efter upphettningen kyls glaset, i en kyltunnel, under en period om upp till 30 minuter. Under kylningen övervakas temperaturen kontinuerligt med hjälp av beröringsfria temperaturgivare.

Avståndsmätning på antireflexbehandlat glas

Antireflexbehandlat glas inspekteras under beläggningsprocessen, med hjälp av lasergivare från Micro-Epsilon, för att upptäcka defekter såsom vågighet och vridningar. Planheten av den belagda glasytan mäts i flera spår. OptoNCDT 2300-2DR baseras på den patenterade blå lasertekniken och erbjuder hög mätnoggrannhet på belagda glasytor.

Kontroll av avstånd på skrivhuvuden för tryck på glas

Vid tryckning på material som glas och keramik appliceras mycket fina strukturer på materialet, vilket kräver noggrann positionering av skrivhuvudet. För avståndsmätningar används optoNCDT 1420 lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon. Dessa givare, med mätområde om 10 mm, används för att bestämma det exakta avståndet från flera positioner hos skrivarhuvudet och materialet. Den erhållna datan möjliggör bestämning av kanterna och lutningen på ytan och därmed den exakta positioneringen av skrivhuvudet.

Recommended sensor technology

Smart laser triangulerings avståndssensor

Avståndsmätning på antireflexbehandlat glas

Under beläggningsprocessen inspekteras antireflexbehandlat glas med hjälp av lasergivare från Micro-Epsilon för att bestämma vågformighet och vridningar. Planheten på den belagda glasytan mäts i flera spår. OptoNCDT 2300-2DR baseras på den patenterade blå lasertekniken och ger hög mätnoggrannhet på belagda glasytor.

Recommended sensor technology

Automated inspection of shiny surfaces
Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389