Ytkontroll i kupé och på instrumentpanel

Förutom de visuella kraven måste instrumentpaneler också uppfylla funktionella och säkerhetskrav. Passagerarkrockkudden har ofta en förutbestämd brytlinje som genereras med hjälp av en laser. Denna »svaga punkt« säkerställer säker öppning av krockkudden vid den förutbestämda brytlinjen. Sjunkmärken kan förekomma, vilket kan kännas igen under vissa ljusförhållanden. surfaceCONTROL möjliggör snabba, objektiva utvärderingar av alla formavvikelser, både på grova och släta ytor.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80