Mätning av spindelslitage

För högfrekventa spindlar spelar verktygets exakta koncentricitet eller radialkast en avgörande roll. Beröringsfria, induktiva sensorer från Micro-Epsilon används för övervakning av koncentritet eller radialkast. Baserat på virvelströmstekniken ger dessa sensorer hög upplösning trots olja och smuts i installationsutrymmet. Detta möjliggör mätnoggrannheten i mikrometerstorlek. Det höga frekvenssvaret möjliggör till och med övervakning av högfrekventa spindlar med rotationshastigheter > 120 000 rpm. I denna mätprocess utför mätsystemet eddyNCDT 3005 beröringsfri mätning på en aluminiumring som krymps på axeln. Två sensorer förskjutna radiellt 90° mäter avståndet från spindeln för att överföra värdena till styrsystemet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80