Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av spindelslitage

För högfrekventa spindlar spelar verktygets exakta koncentricitet eller radialkast en avgörande roll. Beröringsfria, induktiva sensorer från Micro-Epsilon används för övervakning av koncentritet eller radialkast. Baserat på virvelströmstekniken ger dessa sensorer hög upplösning trots olja och smuts i installationsutrymmet. Detta möjliggör mätnoggrannheten i mikrometerstorlek. Det höga frekvenssvaret möjliggör till och med övervakning av högfrekventa spindlar med rotationshastigheter > 120 000 rpm. I denna mätprocess utför mätsystemet eddyNCDT 3005 beröringsfri mätning på en aluminiumring som krymps på axeln. Två sensorer förskjutna radiellt 90° mäter avståndet från spindeln för att överföra värdena till styrsystemet.