Mobila maskiner och lyftteknik

Vid lyftteknik såväl som i mobila maskiner krävs övervakning av rörelse eller position för funktion och säkerhet. Micro-Epsilons givare används i många mätuppgifter för att säkerställa en kontrollerad rörelseföljd.

Lyfthöjd hos en gaffeltruck

Interna transporter utförs till stor del av gaffeltruckar. Risken för tippning av trucken är som störst när produkter lyfts högt. Därför har den tillåtna hastigheten ...

Detaljer

Synkroniserad lyfthöjd

Mobila fordonslyftar används oftare för kommersiella fordon och rälsfordon. Lyftarna för kommersiella fordon är ofta konstruerade med hjulgrepp, däremot lyfts järnvägsfordon ...

Detaljer

Synkroniseringsövervakning med dragvajergivare i teleskopplattformar

För elektronisk synkroniseringsövervakning används dragvajergivare. Givarna är enkla att integrera, de är mycket kompakta och erbjuder hög mätnoggrannhet samt ett stort ...

Detaljer

Mätning av slitage i lager

I moderna marina dieselmotorer är vevaxellagret föremål för regelbundet underhåll. För förbyggande underhåll används induktiva givare (virvelströmsgivare) ...

Detaljer

Position control of crane systems

Single girder overhead traveling cranes, double girder bridge cranes and overhead traveling cranes are used in almost every logistics and production plants. They combine efficiency and economy. The crane ...

Detaljer

Automatiserat lagrings- och hämtningssystem - Lyfthöjd

De ofta använda automatiska systemen gör modern lagerhållning mycket enklare. Dessa enheter måste automatiskt röra sig över långa avstånd och slutligen placera ...

Detaljer

Exakt synkroniserat lyftsystem

Synkroniserade lyftsystem möjliggör positions- och kraftstyrd höjning och sänkning av tunga laster eller styrd frammatning av stora komponenter. För att uppnå detta är ...

Detaljer

Displacement measurement on slag transporter

Draw-wire sensors are used to reduce the standstill time of slag transporters during the loading and unloading. They are installed on the tipping cylinder and the support cylinder. In this way, the signal ...

Detaljer

Detektering av position på hydrauliska dykplattformar

Dragvajergivare från Micro-Epsilon mäter exakt höjd och ser till att tornen är i korrekt position. Detta är det enda sättet att enkelt kontrollera höjden mellan 0,8 ...

Detaljer

Crane support distance

A truck-mounted crane is frequently the better solution in many cases where loads have to be lifted. As a mobile solution, safety also plays an important role here. Therefore a load torque limiter controls ...

Detaljer

Hinderkänning på klättringsrobotar

scanCONTROL 2600 -sensorerna som används utgör en ridå ovanför eller under detektorn beroende på klättringsriktningen. På grund av detektorstorleken krävs ett ...

Detaljer

Analys av spalt i axialkolvpumpar

Hittills var mätning av spalter inne i pumparna inte möjliga på grund av de extrema kraven. Givarna måste vara resistenta mot höga hastigheter, höga tryck upp till 1000 ...

Detaljer

Bomlängd på mobila kranar

Den aktuella längden på bommen är viktig vid beräkning av momentet på lasten. Bommens längd mäts med en integrerad dragvajergivare. Denna enkla och teleskopiska mätprincip ...

Detaljer

Skylift – lyfthöjd

Stödben som motverkar tippning är installerade på kranar och skylifts. Kranen eller skyliften kan endast tas i bruk när benen är helt utfällda så att det inte finns ...

Detaljer

Lyfthöjd på ett cateringfordon

Cateringfordon spelar en viktig roll i logistiken på landningsbanan. De ansvarar för att det finns tillräckligt med livsmedel ombord. På grund av dimensionerna på Airbus A380 ...

Detaljer

Detektering av position av kolven i en hydrualcylinder

För att detektera position av kolven i en hydrualcylinder är magnetostriktiva och induktiva givare vanligtvis integrerade direkt i cylindern. Ett alternativ är den magneto-induktiva givaren ...

Detaljer

Kolvposition i hydraulcylinder

I moderna hydraulcylindrar detekteras kolvpositionen kontinuerligt med Micro-Epsiloins induktiva lägesgivare som är direkt integrerade i cylindern. Den robusta konstruktionen gör det möjligt ...

Detaljer

Övervakning av fristående strukturer

Höga fritstående strukturer som kranar övervakas med hjälp av givare som ger tidiga varningar om risk för olyckor till följd av att kranen välter.

Detaljer

Minska risken för att tippa med lastvagnar

Automatiska bromssystem används för att öka säkerheten för lastvagnar.Bromsarna aktiveras när sidoaccelerationen för en vagn blir för hög på grund av ...

Detaljer

Measurement of track position errors

In rail transport, the new construction and reconstruction of track sections is subject to ever increasing requirements. A faultless track geometry is essential, especially for high-speed lines. In ...

Detaljer

Positioning of suction pipes for suction dredgers

Suction dredgers are seagoing vessels that collect sand and silt from the seabed in order to transport it over long distances. They are used for the construction and maintenance of ports and waterways ...

Detaljer

Kollisionsdetektion i gräsklippare

I jordbruksmaskiner övervakar givare gräsklipparen för att detektera kollisioner. Vid kollision med t ex sten uppstår en rörelse, som givaren registrerar, och klipparen stängs ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80