Optiskt system

Mätuppgifter i optikindustrin ställer stora krav på givarna. Glansiga och reflekterande mätobjekt, som ofta har komplexa former, måste mätas med hög upplösning och hög frekvens.

Positionering med nanometerprecision i litografimaskiner

För att belysa enskilda komponenter på skivan flyttar de litografiska enheterna skivan till respektive position. Kapacitiva lägesgivare mäter färdvägen för att möjliggöra ...

Detaljer

Kvalitetstestning av objektiv för mikroskop och mobiltelefoner

Testning av kvalitet på objektiv avsedda för mikroskop och smartphones
Testning av kvalitet på objektiv avsedda för mikroskop och smartphones

Testning av bildkvaliteten på linser baseras på vågmätningar på den optiska axeln och i fältet. Dessutom tillhandahåller automatiserade mätprocedurer information ...

Detaljer

Mätning av centrumtjocklek hos optiska linser

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta centrumtjockleken hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Mätningen ...

Detaljer

Mätning av kontaktlinser

Vid sökandet efter nya material för kontaktlinser så måste materialet genomgå åtskilliga tester. Linsen placeras i ett litet glashus fyllt med saltlösning och med ...

Detaljer

Mätning av brytningsdata hos intraokulära linser

För att bestämma fördelningen av fokallängd, mäta bildkvalitet och linsdiametern hos intraokulära linser används mätsystem baserade på vågfrontteknik. ...

Detaljer

Mätning av brytningsdata hos kontaktlinser

För att bestämma fördelningen av fokallängd, mäta bildkvalitet och linsdiametern hos mjuka och formstabila linser används mätsystem baserade på vågfrontteknik. ...

Detaljer

Justering av lasersystem

Förutom att mäta strålparametrarna så används Shack-Hartmann vågfrontsgivare även för att justera lasersystem eller fiberoptiska system. Fördelen här ...

Detaljer

Ytinspektion av speglar

Optiska komponenter som speglar kräver en hög grad av ythomogenitet. reflectCONTROL-sensorer används för att testa de reflekterande ytorna och upptäcker och klassificerar ytavvikelser på spegelytan.

Detaljer

Mätning av ytstruktur på kontaktlinser och form

För att styra och optimera processer mäts kontaktlinsens framsida och baksida med infallande ljus under produktionsprocessen. Formar och verktyg mäts liksom verktygets offset.

Detaljer

Mätning av optiska linsers krökning

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta konturen hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Med hjälp ...

Detaljer

Kvalitetssäkring baserad på multifunktionell optisk testning

Optiska system används i en mängd olika branscher och applikationer och det finns ett brett utbud av produkter från mikrooptik med dimensioner i μm-området till teleskoplinser ...

Detaljer

Provning och justering av kikare och objektiv

Testning och justering av kikare, kikarsikten och objektiv
Testning och justering av kikare, kikarsikten och objektiv

Den exakta mätningen av den överförda vågfronten ger en kvalitativ bedömning av bildkvaliteten hos ett optiskt system samtidigt som systemet möjliggör inlinejustering. SHSInspect ...

Detaljer

Mätning av optisk kvalitet på plan optik

Mätning av den optiska kvaliteten hos plan optik
Mätning av den optiska kvaliteten hos plan optik

Ofta ställs höga krav på kvaliteten hos optiska filter och fönster. Optocraft erbjuder nyckelfärdiga lösningar för mätning av vågfel överförda av ...

Detaljer

Mätning av autofokus på kameror

Konfokala givare mäter avståndet mellan autofokuslinserna för att ge kameran högsta möjliga bildkvalitet.

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80