Optiskt system

Kvalitetstestning av objektiv för mikroskop och mobiltelefoner

Testning av bildkvaliteten på linser baseras på vågmätningar på den optiska axeln och i fältet. Dessutom tillhandahåller automatiserade mätprocedurer information ...

Detaljer

Mätning av brytningsdata hos kontaktlinser

För att bestämma fördelningen av fokallängd, mäta bildkvalitet och linsdiametern hos mjuka och formstabila linser används mätsystem baserade på vågfrontteknik. ...

Detaljer

Justering av lasersystem

Förutom att mäta strålparametrarna så används Shack-Hartmann vågfrontsgivare även för att justera lasersystem eller fiberoptiska system. Fördelen här ...

Detaljer

Provning och justering av kikare och objektiv

Den exakta mätningen av den överförda vågfronten ger en kvalitativ bedömning av bildkvaliteten hos ett optiskt system samtidigt som systemet möjliggör inlinejustering. SHSInspect ...

Detaljer

Mätning av brytningsdata hos intraokulära linser

För att bestämma fördelningen av fokallängd, mäta bildkvalitet och linsdiametern hos intraokulära linser används mätsystem baserade på vågfrontteknik. ...

Detaljer

Mätning av ytstruktur på kontaktlinser och form

För att styra och optimera processer mäts kontaktlinsens framsida och baksida med infallande ljus under produktionsprocessen. Formar och verktyg mäts liksom verktygets offset.

Detaljer

Mätning av optisk kvalitet på plan optik

Ofta ställs höga krav på kvaliteten hos optiska filter och fönster. Optocraft erbjuder nyckelfärdiga lösningar för mätning av vågfel överförda av ...

Detaljer

Mätning av optiska linsers krökning

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta konturen hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Med hjälp ...

Detaljer

Mätning av autofokus på kameror

Konfokala givare mäter avståndet mellan autofokuslinserna för att ge kameran högsta möjliga bildkvalitet.

Detaljer

Ytinspektion av speglar

Optiska komponenter så som speglar kräver en hög grad av ythomogenitet. reflectCONTROL används för att testa de reflekterande ytorna. Givarna upptäcker och klassificerar ...

Detaljer

Kvalitetssäkring baserad på multifunktionell optisk testning

Optiska system används i en mängd olika branscher och applikationer och det finns ett brett utbud av produkter från mikrooptik med dimensioner i μm-området till teleskoplinser ...

Detaljer

Mätning av centrumtjocklek hos optiska linser

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta centrumtjockleken hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Mätningen ...

Detaljer

Positionering med nanometerprecision i litografimaskiner

För att belysa enskilda komponenter på skivan flyttar de litografiska enheterna skivan till respektive position. Kapacitiva lägesgivare mäter färdvägen för att möjliggöra ...

Detaljer

Mätning av kontaktlinser

Vid sökandet efter nya material för kontaktlinser så måste materialet genomgå åtskilliga tester. Linsen placeras i ett litet glashus fyllt med saltlösning och ...

Detaljer
Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389