Optiskt system

Mätning av optiska linsers krökning

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta konturen hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Med hjälp av avståndsvärdena kan även ytskicket bestämmas. Då givarna erbjuder en hög lutningsvinkel så kan även böjda ytor mätas.

Mätning av autofokus på kameror

Konfokala givare mäter avståndet mellan autofokuslinserna för att ge kameran högsta möjliga bildkvalitet.

Ytinspektion av speglar

Optiska komponenter så som speglar kräver en hög grad av ythomogenitet. reflectCONTROL används för att testa de reflekterande ytorna. Givarna upptäcker och klassificerar ytavvikelser på spegelytan.

Recommended sensor technology

Inspektionssystem för blanka ytor

Kvalitetssäkring baserad på multifunktionell optisk testning

Optiska system används i en mängd olika branscher och applikationer och det finns ett brett utbud av produkter från mikrooptik med dimensioner i μm-området till teleskoplinser med diametrar på flera meter. Optocraft levererar ett multifunktionellt system baserat på Shack-Hartmanns vågfrontsteknik för optisk testning. Genom att presentera information om optikens kvalitet, baserat på noggranna vågfrontsmätningar, bidrar dessa mätsystem till optimering i utvecklings- och tillverkningsprocesser.

Recommended sensor technology

Optische Systeme von Optocraft

Mätning av centrumtjocklek hos optiska linser

För att klara produktionskraven som ställs används konfokalkromatiska givare för att mäta centrumtjockleken hos optiska linser såsom glasögonlinser och objektiv. Mätningen utförs från en sida och kan även göras på mycket tunna linser.

Positionering med nanometerprecision i litografimaskiner

För att belysa enskilda komponenter på skivan flyttar de litografiska enheterna skivan till respektive position. Kapacitiva lägesgivare mäter färdvägen för att möjliggöra positionering med nanometerprecision.

Measurement of contact lenses

Contact lens manufacturers have a need to conduct various material tests on clear, flexible polymer samples. The material samples must be submerged during testing in a saline solution for hydration.

The highly sophisticated ThruBeam model ODC2600-40 is uniquely capable of making dimensional measurements with high accuracy and speed.

Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389