Färgsensorer för närvarokontroll av svetstrådar

Vid svetsning av komponenter inspekteras svetssömmen automatiskt för kvalitetssäkringsändamål. Inspektionen utförs med CFO100-färgsensorer som detekterar svetssömmen medan komponenten roteras. Eftersom svetssömmen har en annan färg än de omgivande materialen kan sömens närvaro inspekteras på ett tillförlitligt sätt. Multi-teach-funktionen möjliggör inlärning av svetssömens alla färgnyanser för att säkerställa en tillförlitlig skillnad. Om det inte finns någon svetssöm matas en omkopplingssignal ut.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80