Övervakning av termisk expansion på betongväggar

Elektrotermiska energilagringssystem är fyllda med vulkaniskt berg som absorberar överskottsenergi i form av värme och släpper tillbaka den till elnätet vid behov. Lavastenarna ligger i en behållare av armerad betong. På grund av termisk expansion måste den armerade betongtanken övervakas permanent. I denna applikation detekterar optoNCDT ILR2250 lasersensorer de minsta rörelserna i de armerade betongväggarna. Uppmätta värden överförs till en PLC via det analoga gränssnittet. Om börvärdet överskrids stoppas energitillförseln till stenarna omedelbart.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80