Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Detektion av kanter på tyger i skärmaskiner

Om materialbanans position inte är bestämd eller är felaktig kan detta leda till svinn på grund av felaktiga skär eller till maskinfel på grund av att styrsignaler saknas. Den fiberoptiska givaren OptoCONTROL CLS-K31 från Micro-Epsilon används därför för detektering av kantposition. Givaren detekterar pålitligt början av valsen och är monterad direkt på ett av skärbladen samt på ett avstånd av cirka 140 mm känner givaren när tyget befinner sig i korrekt skärläge. En PNP-utgång sänder sedan en signalnivå direkt till styrenheten och skärprocessen börjar. På detta sätt kan skärelementen placeras exakt på 0,5 till 2 mm beroende på material. Efter varje skärning beräknas tygpositionen på nytt. Mätprocessen utförs med matningshastigheter på 20 meter per minut. Mätsystemet optoCONTROL CLS-K-31 från Micro-Epsilon ger mycket tillförlitliga och reproducerbara mätresultat, vilket i slutändan optimerar skärningsnoggrannheten och samtidigt minskar avfall och processstörningar. CLS-K-31 är praktiskt taget okänslig för repor och kontaminering på valsens blanka metallyta.