Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av termisk längdexpansion på axlar

Spindle Growth System SGS 4701 är utvecklat speciellt för fräsmaskiner med hög bearbetningshastighet. På grund av värmen som genereras måste den linjära termiska expansionen av axeln i maskinverktyget kompenseras med hög precision för att hålla verktyget i en exakt position. SGS-givaren mäter expansionen, som orsakas av värme och centrifugallkraft, på axeln. Dessa mätvärden matas in i CNC-styrningen och kompenserar för eventuella positionsfel. SGS 4701 mäter enligt virvelströmsprincipen, denna beröringsfria mätmetod är friktionsfri och inte känslig för störningar orsakade av värme, damm och olja.