Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Optimering av svetsfog genom profilmätning

Inrotech A/S i Danmark förlitar sig på givare från Micro-Epsilon för att uppnå optimal kvalitet på svetsfogarna i en helautomatisk process. Företaget har utvecklat en svetsrobot, den så kallade Inrotech-Crawler, som beräknar svetsprocesser i förväg och sedan genomför dem automatiskt. Därför använder roboten de exakta mätvärdena som tillhandahålls av den kraftfulla laserprofilskannern från Micro-Epsilon.

En skanner i scanCONTROL 2900-serien är ansluten till Inrotech-Crawler och upptäcker geometrin för sömmen som ska svetsas innan den faktiska svetsprocessen börjar. Automatiseringen av processen är endast möjlig genom den mycket exakta profilmätningen. Tack vare sin kompakta design med integrerad styrenhet och dess låga vikt är laserprofilscannern lämpad för denna mätuppgift.

De olika anslutningsalternativen via en SDK (Software Development Kit) möjliggör en direkt överföring av den kalibrerade profildata via scanCONTROL DLL till kundens programvara. Weldlogic-tekniken från Inrotech beräknar sedan bland annat antalet svetsprocesser, svetsfogarnas läge, svetshastigheten och svängningsbredden från kalibrerade profildata. Därefter utför crawler automatiskt svetsprocessen.