Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av den radiella avvikelsen hos en kapklinga

Vid tillverkning av fanérremsor från ädelträ bestämmer kapklingans precision slutproduktens kvalitet. Höga krav ställs på fanérremsorna när det gäller dimensionell överensstämmelse. Remsans tjocklek måste vara mindre än 1 mm och får endast ha toleranser inom mikrometerområdet. För att uppfylla kvalitetskriterierna mäts och övervakas kapklingans avvikelser under produktionsprocessen med en beröringsfri optoNCDT 2300 lasertrianguleringsgivare. Det betyder att höga krav ställs på mätsystemet: Damm, flisor eller en blank mätyta får inte påverka mätnoggrannheten. Klingan har en diameter på 3200 mm och är utrustad med 24 knivar. Rotationshastigheten är 180 till 210 varv/minut.