Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av motoraxlars vridstyvhet

En avgörande faktor för en motors livslängd och tillförlitlighet är motoraxelns vridhållfasthet. För att bestämma vridmotståndet detekterar INC5701 lutningssensorer vridningen av axeln vid definierad torsion. För detta ändamål monteras två lutningssensorer från Micro-Epsilon i båda ändarna av den horisontellt inriktade axeln. Ena änden av motoraxeln är stadigt fixerad. Den andra änden utsätts för torsion med hjälp av en hydraulisk anordning. De två lutningssensorerna registrerar kontinuerligt axelns vridning i förhållande till den applicerade torsionen och ger exakta mätresultat.