Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Övervakning av axiella rörelser hos interna hålsågar

Interna hålsågar används för kapning av kiselgöt. För att uppnå tillförlitlig separering av götet övervakas sågbladet eller hållaren med virvelströmsensorer. Fyra sensorer mäter beröringsfritt avståndet till sågens stöd. Tack vare det höga frekvenssvaret och okänsligheten mot damm och smuts ger sensorerna tillförlitliga mätvärden rörande sågklingans axiella avvikelse. Detta säkerställer en homogen och jämn skärning av kiselplattorna.