Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Detektering av lyfthöjd i lyftplattformar

Vid underhåll och service är det ofta nödvändigt att lyfta hela tåg. Synkrona tunga lyftsystem används för detta ändamål. För att synkronisera de enskilda kolonnernas lyfthöjd används time-of-flight-sensorer optoNCDT ILR. Lasersensorerna mäter stödarmarnas vertikala avstånd till marken och bestämmer därmed lyfthöjden. Det moderna gränssnittskonceptet i kombination med hög mätnoggrannhet möjliggör synkron inställning av lyftenheten.

Ytterligare time-of-flight-sensorer mäter tågets position i underhållshallen för att stoppa tåget vid det avsedda stoppläget. Tack vare sensorernas stora mätområde detekteras och registreras tåget i ett tidigt skede.