Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av lutningsvinkeln i passagerartåg

Induktiva EDS-sensorer integreras i höghastighetståg för att bestämma lutningen på karossen. Data vidarebefordras till styrenheterna i efterföljande passagerarvagnar som lutar karossen och kompenserar för den resulterande sidoaccelerationen. Vid kurvtagning lutas fordonets kaross mot insidan av kurvan med hjälp av hydraulcylindrar. Lutningen styrs av en induSENSOR EDS-sensor vilket minskar effekten av sidoaccelerationskrafter på passagerarna.