Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Positionskontroll av hydrodynamisk koppling

En induktiv EDS-sensor används för slaglängdsmätning i dieselhydrauliska lok. Den induktiva sensorn övervakar lokets oavsiktliga dragning och är därmed en relevant komponent i drivsystemets säkerhet. Först när växellådan är helt urkopplad kan personer arbeta i närheten av loket. Lokets växel förflyttas av en hydraulcylinder. En induktiv sensor övervakar kolvens slaglängd och bestämmer därmed kopplingens tillstånd. induSENSOR EDS-modeller är okänsliga för olja och tryck och kan integreras direkt i hydraulcylindern.