Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av slitage på höghastighetsjärnvägar

För att upptäcka slitage på höghastighetsjärnvägar inspekterar speciella mätvagnar spåren. Mätvagnen innehåller två optoNCDT 1900 lasersensorer som mäter avståndet till banan med hög mäthastighet. Standardmodeller med en liten laserpunkt upptäcker flisning och defekter med hög upplösning.

optoNCDT LL-sensorer med en liten laserlinje kompenserar för små oregelbundenheter och genererar utjämnade mätvärdeskurvor som används för att bestämma den longitudinella trenden. Robusta optoNCDT 1900-sensorer erbjuder hög mätnoggrannhet och påverkas knappast av fluktuerande reflektioner och omgivande ljus.