Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av slitage på räls

Slitaget på rälsens ovansida är en viktig parameter vid tillförlitlig bedömning av spårens tillstånd. För att kontrollera profilen används scanCONTROL laserprofilskanners integrerade i mätvagnar som genomför inspektion även vid höga hastigheter. Profildata detekteras vid hastigheter upp till 100 km/h och jämförs med referensdata. Avvikelser från den definierade toleransgränsen markeras på en karta med hjälp av GPS-data. Denna information gör det möjligt att utföra exakta, välriktade reparationsåtgärder.