Laseravståndssensorer för stora avstånd

Laseravståndssensorer för exakt avstånds- och positionsmätning
optoNCDT ILR
Laseravståndssensorer för exakt avstånds- och positionsmätning

Laseravståndssensorerna är designade för beröringsfri mätning av avstånd och sträcka – laseravkännare för mätområden upp till 10 m, laseravståndssensorer upp till 270 m. Givarna används för positionsbestämning och typklassificering inom automationsteknik, maskin- och anläggningsbyggnation samt transportteknik.

Detaljer
  • Exakt mätning av sträcka, avstånd och position på olika ytor
  • Stort mätområde för användning inomhus och utomhus
  • Hög repeterbarhet
  • Hög noggrannhet och signalstabilitet
  • Kort svarstid
  • Extremt kompakt design utan extern kontrollerenhet
  • Mycket högt prisvärde
  • Öppna gränssnitt (RS422, RS232, PROFINET, Ethernet/IP, IO-Link)

Säker mätning av avstånd upp till 270 m

Laseravståndsgivarna optoNCDT ILR använder time-of-flight-principen och mäter inom området 0,5 till 270 m. Givarna är avsedda att användas med eller utan reflexfilm som kan behövas vid vissa avstånd och omgivningar.

Kompakt och robust design för inomhus och utomhusbruk

Laser avståndssensorer ger säkra mätresultat, även under svåra förhållanden. optoNCDT ILR:s robusta design skyddar från både damm och stänkande vatten. Tillgängliga finns också modeller med integrerad värme och utökad skyddsklass, speciellt för utomhusbruk.

Hög noggrannhet för mångsidiga mätuppgifter

Den höga mätnoggrannheten gör dessa laserensorer idealiska för exakta avståndsmätningar i industriella miljöer. Integrerade mätlägen möjliggör tillförlitliga mätningar även på utmanande ytor som delvis är reflekterande samt på mätobjekt som är långt bort eller rör sig snabbt. optoNCDT ILR används inom logistik- och automationsteknik, metallindustri och för produktionsövervakning och avståndsmätningar på olika ytor.

Enkel integration med många gränssnitt

Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80