Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Kapacitiv tjockleksmätning i krävande produktionsprcesser

Kapacitiva sensorer från Micro-Epsilon mäter beröringsfritt både förskjutning, avstånd och tjoklek. capaNCDT erbjuder högsta möjliga prestand t.ex. när det gäller linearitet, repeterbarhet och upplösning samt uppnår submikronnoggrannhet i industriella miljöer. Tack vare den otroligt höga temperaturstabiliteten genererar sensorerna stabila mätvärden även vid varierande omgivningstemperaturer.

Varje kapacitiv sensor kan styras med valfri styrenhet från Micro-Epsilon utan att kräva någon komplex kalibrering. Olika gränssnitt som analog, Ethernet och EtherCAT möjliggör anslutning till moderna maskiner och system. Inställningar kan göras via det användarvänliga webbgränssnittet.

Vid produktionsövervakning mäter till exempel kapacitiva sensorer filmtjocklek och applicering av lim. De installeras i maskiner och övervakar förskjutning och verktygspositioner.

Precisionsmätning av tjockleken på batterifilmer

För att med hög noggrannhet bestämma tjockleken på batterifilmer används kapacitiva sensorer direkt i produktionslinjen. Sensorerna monteras på ett mätfäste och mäter på filmen från två sidor. Var och en av de två kapacitiva sensorerna levererar en högupplöst avståndssignal som bearbetas direkt i DT6200-styrenheten. Eftersom sensornas mätpunkt är större än vid optiska mätmetoder genereras medelvärden för strukturer och avvikelser på ytan. Tack vare den höga temperaturstabiliteten ger sensorerna stabila mätvärden även vid varierande omgivningstemperaturer.

För exakta tjockleksmätningar används den innovativa, flerkanaliga styrenheten capaNCDT 6200. Den detekterar, bearbetar och utvärderar värden från upp till fyra kanaler samtidigt. För snabba mätningar upp till 20 kHz används flerkanalssystemet capaNCDT 6222.

Precisionsmätning aav kiselskivor

Kapacitiva sensorer används för exakt tjockleksmätning av skivor. Två motsatta sensorer detekterar tjockleken. De upptäcker till och med parametrar som buktningar. Skivans position kan variera utan att påverka mätnoggrannheten.

Om installationsutrymmet är begränsat kan kapacitiva platta sensorer användas. Den minsta tillgängliga höjden är bara 4 mm.

Fördelar med kapacitiva sensorer

  • Högsta möjliga precision med subnanometernoggrannhet
  • Utmärkt temperaturstabilitet
  • Mycket hög applikationsmångsidighet: halvledarindustri, luftspaltsmätning i stora motorer, deformationsmätning av bromsskivor, positionering av maskiner
  • Lätt att använda via webbgränssnitt
  • Modulära och synkroniserade flerkanaliga styrenheter