Utsignaler för uppmätta värden

The scanCONTROL Gateway and the scanCONTROL Output Unit enable to transmit the measurement values from scanCONTROL SMART via different interfaces.

scanCONTROL Gateway

Varje scanCONTROL Gateway kan kopplas till 4 givare. Den kommunicerar med scanCONTROL SMART-givaren eller med gapCONTROL-givaren via Ethernet Modbus. De uppmätta värdena konverteras därefter till Profinet, EtherCAT eller Ethernet/IP. Användaren utför inställningen av parametrarna med hjälp av en detaljerad bruksanvisning.

scanCONTROL Output Unit

Givarna i serierna scanCONTROL SMART och gapCONTROL kommunicerar direkt via Modbus-gränssnittet till Output Unit som konverterar mätvärdena till analoga eller digitala signaler (OK/NOK). Systemet består av en bas (Fieldbus coupler med en filtermodul och en end terminal) samt en eller två (analoga + digitala) utsignalenheter.

Följande utsignalenheter finns tillgängliga:

  • Digital - 8 kanaler: positiv/negativ switching
  • Analog - 4 kanaler: ±10V, 0-10V, 0-20 mA or 4-20 mA

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389