Utsignaler för uppmätta värden

2D/3D Gateway och 2D/3D Output Unit möjliggör överföring av mätvärden från scanCONTROL SMART via olika gränssnitt.

2D/3D Gateway

Varje 2D/3D Gateway kan kopplas till 4 givare. Den kommunicerar med scanCONTROL SMART-givaren eller med gapCONTROL-givaren via Ethernet Modbus. De uppmätta värdena konverteras därefter till Profinet, EtherCAT eller Ethernet/IP. Användaren utför inställningen av parametrarna med hjälp av en detaljerad bruksanvisning.

2D/3D Output Unit

Givarna i serierna scanCONTROL SMART och gapCONTROL kommunicerar direkt via Modbus-gränssnittet till Output Unit som konverterar mätvärdena till analoga eller digitala signaler (OK/NOK). Systemet består av en bas (Fieldbus coupler med en filtermodul och en end terminal) samt en eller två (analoga + digitala) utsignalenheter.

Följande utsignalenheter finns tillgängliga:

  • Digital - 8 kanaler: positiv/negativ switching
  • Analog - 4 kanaler: ±10V, 0-10V, 0-20 mA or 4-20 mA

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80