Automation

Ökad automatisering i fabriker och anläggningar kräver omedelbar tillgång till all relevant driftsinformation. Ett intelligent nätverk för utveckling, produktion och logistik är en central utmaning. Smarta givare från Micro-Epsilon säkerställer optimal integration av maskiner och processer i nätverket med hjälp av mångsidiga kommunikationsprotokoll och utvärderingsalgoritmer. Tack vare sin höga precision ersätter givarna ofta brytare och reagerar på händelser snabbare och mer exakt.

Kontroll av dimension på balkar

För mätning av tjocklek och bredd på plåtar, plankor och balkar används två optoNCDT lasergivare. Om detta system kompletteras med ytterligare givare kan en synkroniserad ...

Detaljer

Färginspektion och sortering av leverantörsdelar

Innan montage av frontspoilers kontrollerar Micro-Epsilons färggivare om färg på spoilern matchar chassifärgen. Olika färggrupper kan definieras för att täcka alla typer ...

Detaljer

Inline-detektion av skyddande film på fönsterramar i PVC

Ramens plastprofiler förses med en skyddsfilm efter att de har extruderats. Filmen skyddar ramen mot defekter som kan uppstå vid transport och förvaring. Det noggranna färgmätningssystemet ...

Detaljer

Färgmätning av golvbrädor

Golvbrädor av plast är tillverkade av färgade granuler och formas genom djupdragning. Efter produktionsprocessen måste man försäkra sig om att golvbrädan är homogen ...

Detaljer

Kontroll av läge på träplattor

Vid tryckning av dekor på trä används optoCONTROL-mikrometrar för att kontrollera plattans position. Detta förhindrar att skrivhuvudet kolliderar med plattan. Lasermikrometrarna ...

Detaljer

Placering av plank

I heautomatiserade sågverk måste positionen på träplank bestämmas före sågning så att de kan kapas exakt. Micro-Epsilons lasergivare detekterar brädans ...

Detaljer

Kalibrering av robotaxlar

Tack vare sin tillförlitlighet och hastighet har industrirobotar blivit oumbärliga i moderna produktionsanläggningar. Vid drifttagning och med jämna mellanrum inom ramen för kvalitetssäkring, ...

Detaljer

Kontroll av ytstruktur i golvplankor

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för inspektion och kontroll av spårdjupet på golvplankor och ger tillförlitliga mätresultat oavsett träslag.

Detaljer

Färgigenkänning på köksluckor

För att säkerställa konsekvent färg på olika köksluckor används färggivare från Micro-Epsilon. Givarna inspekterar färgen på luckorna i målningsanläggningen. ...

Detaljer

Kontroll av profil på parkett och golvlist

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för profilmätning av parkett och golvlist. De inspekterar geometriska egenskaper som spårhöjd, spaltdimensioner och absoluta mått ...

Detaljer

3D-mätning av spiralfjädrar

Qsigma designade Spring Measurement System (SMS) för exakt 3D-mätning av spiralfjädrar och andra komponenter. Systemet används bland annat vid utveckling av prototyper och besiktning av seriedelar. ...

Detaljer

Automatiserad mätning av järnvägsplattor

Företaget Mills CNC är en leverantör av verktygsmaskiner. De använder MicroEpsilon lasersensorer för automatisk inspektion av stora, varmvalsade järnvägsplattor av stål. Plattorna sammanfogar två ...

Detaljer

Färgmätning av RAL-färger (K1/K5 färgfläktar)

RAL-färger är standardiserade färger med ett tilldelat nummer. Detta hjälper till att exakt bestämma färger. RAL-färger används inom nästan alla områden där ytor målas eller färgade produkter ...

Detaljer

Känner igen muttrars färgnyanser och material

För denna mätuppgift används styrenheten tillsammans med reflexsensorn CFS3-A11. I förväg justeras sensorn en gång till det ljusaste objektet, i detta fall en zinkmutter. ...

Detaljer

Automatiserad bearbetning av arbetsstycken

Micro-Epsilon scanCONTROL laserprofilskannrar är idealiska för maskinintegrering och automatisering tack vare höga noggrannhet, kompakt design och universella applikationsalternativ. Förutom ...

Detaljer

Mätning av fyllnadsnivå

För smidiga produktions- och logistikprocesser är exakta kvantitetsmätningar på lagerplatser för exempelvis bulkvaror eller plastgranulat en avgörande faktor. För att undvika produktionsstopp, på ...

Detaljer

Övervakning av fyllnadsnivå i fatpumpar

Vid denna mätuppgift står fatet på hydraulpressens plattform. Det finns en hydraulcylinder vardera till vänster och höger. Båda cylindrarna är anslutna till varandra ...

Detaljer

Färgmätning av bildelar

colorSENSOR CFO-sensorer från Micro-Epsilon passar perfekt för denna typ av exakt färgjämförelsemätning eftersom de pålitligt känner igen olika färger samtidigt ...

Detaljer

Robotkalibrering med optiska sensorer

För att uppnå en helautomatisk och oberoende kalibrering av robotceller används sensorer i serierna scanCONTROL och optoNCDT. Användningen av optiska sensorer gör det möjligt ...

Detaljer

Detektering av karossers position i produktionslinjen

En bilkaross passerar genom en rad stationer inom produktionen där helautomatiska bearbetningssteg utförs. För att göra det möjligt för robotarna att veta bilens exakta position ...

Detaljer

Mätning av adhesiv på tejp, plåster och bandage

För att säkerställa en homogen vidhäftningsyta mäter kapacitiva givare adhesivets tjocklek på tejp och medicinska plåster. Givarna möjliggör mätning ...

Detaljer

Tjockleksmätning av kiselplattor

Kapacitiva givare används för noggrann tjockleksmätning av kiselplattor Två motsatta givare detekterar tjockleken och bestämmer också andra parametrar som avböjning ...

Detaljer

Detektion av små delar

Vid monteringsprocesser inspekteras inkommande komponenter med hjälp av Micro-Epsilon fiberoptiska givare. Identifiering av saknade ytmonterade komponenter möjliggör en smidig monteringsprocess. ...

Detaljer

Tjocklekmätning av svarta gummimattor

Gummimattor för tätning måste uppvisa en specificerad tjocklek för hållbarhet och slitstyrka. Trots dålig reflektivitet mäter givaren optoNCDT 1750 avståndet ...

Detaljer

Övervakning av den vertikala inriktningen i höglager

Helautomatiserade höglager får ofta enorma dimensioner. Längder på cirka 80 m och höjder på cirka 50 m kan uppnås. Noggrann inriktning av ställen är avgörande ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80