Automation

Ökad automatisering i fabriker och anläggningar kräver omedelbar tillgång till all relevant driftsinformation. Ett intelligent nätverk för utveckling, produktion och logistik är en central utmaning. Smarta givare från Micro-Epsilon säkerställer optimal integration av maskiner och processer i nätverket med hjälp av mångsidiga kommunikationsprotokoll och utvärderingsalgoritmer. Tack vare sin höga precision ersätter givarna ofta brytare och reagerar på händelser snabbare och mer exakt.

Inline-detektion av skyddande film på fönsterramar i PVC

Ramens plastprofiler förses med en skyddsfilm efter att de har extruderats. Filmen skyddar ramen mot defekter som kan uppstå vid transport och förvaring. Det noggranna färgmätningssystemet ...

Detaljer

Färgmätning av golvbrädor

Golvbrädor av plast är tillverkade av färgade granuler och formas genom djupdragning. Efter produktionsprocessen måste man försäkra sig om att golvbrädan är homogen ...

Detaljer

Kontroll av dimension på balkar

För mätning av tjocklek och bredd på plåtar, plankor och balkar används två optoNCDT lasergivare. Om detta system kompletteras med ytterligare givare kan en synkroniserad ...

Detaljer

Placering av plank

I heautomatiserade sågverk måste positionen på träplank bestämmas före sågning så att de kan kapas exakt. Micro-Epsilons lasergivare detekterar brädans ...

Detaljer

Kalibrering av robotaxlar

Tack vare sin tillförlitlighet och hastighet har industrirobotar blivit oumbärliga i moderna produktionsanläggningar. Vid drifttagning och med jämna mellanrum inom ramen för kvalitetssäkring, ...

Detaljer

Kontroll av ytstruktur i golvplankor

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för inspektion och kontroll av spårdjupet på golvplankor och ger tillförlitliga mätresultat oavsett träslag.

Detaljer

Kontroll av läge på träplattor

Vid tryckning av dekor på trä används optoCONTROL-mikrometrar för att kontrollera plattans position. Detta förhindrar att skrivhuvudet kolliderar med plattan. Lasermikrometrarna ...

Detaljer

Färgigenkänning på köksluckor

För att säkerställa konsekvent färg på olika köksluckor används färggivare från Micro-Epsilon. Givarna inspekterar färgen på luckorna i målningsanläggningen. ...

Detaljer

Färginspektion och sortering av leverantörsdelar

Innan montage av frontspoilers kontrollerar Micro-Epsilons färggivare om färg på spoilern matchar chassifärgen. Olika färggrupper kan definieras för att täcka alla typer ...

Detaljer

Kontroll av profil på parkett och golvlist

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för profilmätning av parkett och golvlist. De inspekterar geometriska egenskaper som spårhöjd, spaltdimensioner och absoluta mått ...

Detaljer

Automatiserad bearbetning av arbetsstycken

Micro-Epsilon scanCONTROL laserprofilskannrar är idealiska för maskinintegrering och automatisering tack vare höga noggrannhet, kompakt design och universella applikationsalternativ. Förutom ...

Detaljer

Color measurement of RAL colors (K1/K5 color fans)

RAL colors are standardized colors with each one assigned to an unambiguous number. They help to precisely determine colors. RAL colors are used in almost every field where surfaces are painted or colored ...

Detaljer

Känner igen muttrars färgnyanser och material

För denna mätuppgift används styrenheten tillsammans med reflexsensorn CFS3-A11. I förväg justeras sensorn en gång till det ljusaste objektet, i detta fall en zinkmutter. ...

Detaljer

Färgmätning av bildelar

colorSENSOR CFO-sensorer från Micro-Epsilon passar perfekt för denna typ av exakt färgjämförelsemätning eftersom de pålitligt känner igen olika färger samtidigt ...

Detaljer

Övervakning av fyllnadsnivå i fatpumpar

Vid denna mätuppgift står fatet på hydraulpressens plattform. Det finns en hydraulcylinder vardera till vänster och höger. Båda cylindrarna är anslutna till varandra ...

Detaljer

Fill level measurement

For smooth production and logistics processes, precise quantity measurements at storage locations for bulk goods or plastic granulates, for example, is a decisive factor. In order to avoid production downtime ...

Detaljer

Detektering av karossers position i produktionslinjen

En bilkaross passerar genom en rad stationer inom produktionen där helautomatiska bearbetningssteg utförs. För att göra det möjligt för robotarna att veta bilens exakta position ...

Detaljer

Mätning av adhesiv på tejp, plåster och bandage

För att säkerställa en homogen vidhäftningsyta mäter kapacitiva givare adhesivets tjocklek på tejp och medicinska plåster. Givarna möjliggör mätning ...

Detaljer

Tjockleksmätning av kiselplattor

Kapacitiva givare används för noggrann tjockleksmätning av kiselplattor Två motsatta givare detekterar tjockleken och bestämmer också andra parametrar som avböjning ...

Detaljer

Detektion av små delar

Vid monteringsprocesser inspekteras inkommande komponenter med hjälp av Micro-Epsilon fiberoptiska givare. Identifiering av saknade ytmonterade komponenter möjliggör en smidig monteringsprocess. ...

Detaljer

Tjocklekmätning av svarta gummimattor

Gummimattor för tätning måste uppvisa en specificerad tjocklek för hållbarhet och slitstyrka. Trots dålig reflektivitet mäter givaren optoNCDT 1750 avståndet ...

Detaljer

Övervakning av den vertikala inriktningen i höglager

Helautomatiserade höglager får ofta enorma dimensioner. Längder på cirka 80 m och höjder på cirka 50 m kan uppnås. Noggrann inriktning av ställen är avgörande ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80