Automation

Placering av plank

I heautomatiserade sågverk måste positionen på träplank bestämmas före sågning så att de kan kapas exakt. Micro-Epsilons lasergivare detekterar brädans position från två håll och matar ut positionen till styrenheten.

Recommended sensor technology

Smart laser triangulerings avståndssensor

Kontroll av läge på träplattor

Vid tryckning av dekor på trä används optoCONTROL-mikrometrar för att kontrollera plattans position. Detta förhindrar att skrivhuvudet kolliderar med plattan. Lasermikrometrarna mäter direkt på trä och övervakar verktygen.

Kontroll av ytstruktur i golvplankor

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för inspektion och kontroll av spårdjupet på golvplankor och ger tillförlitliga mätresultat oavsett träslag.

Recommended sensor technology

Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

Kontroll av profil på parkett och golvlist

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för profilmätning av parkett och golvlist. De inspekterar geometriska egenskaper som spårhöjd, spaltdimensioner och absoluta mått för att säkerställa en jämn produktkvalitet.

Recommended sensor technology

Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

Färgigenkänning på köksluckor

För att säkerställa konsekvent färg på olika köksluckor används färggivare från Micro-Epsilon. Givarna inspekterar färgen på luckorna i målningsanläggningen. Färggivare säkerställer att färgnyansen ligger inom de angivna toleranserna. Även de minsta färgavvikelser, som är osynliga för det mänskliga ögat, kan detekteras på ett tillförlitligt sätt.

Recommended sensor technology

Kompakt True Color Sensor färggivare

Kontroll av dimension på balkar

För mätning av tjocklek och bredd på plåtar, plankor och balkar används två optoNCDT lasergivare.

Om detta system kompletteras med ytterligare givare kan en synkroniserad mätprocess kombinera inspektion av vridning med kontroll av dimensioner.

Recommended sensor technology

Smart laser triangulerings avståndssensor

Detektering av karossers position i produktionslinjen

En bilkaross passerar genom en rad stationer inom produktionen där helautomatiska bearbetningssteg utförs. För att göra det möjligt för robotarna att veta bilens exakta position mäter flera lasertrianguleringsgivare bilkroppen och sänder data om position till robotarnas styrenheter.

Recommended sensor technology

Smart laser triangulerings avståndssensor

Mätning av adhesiv på tejp, plåster och bandage

För att säkerställa en homogen vidhäftningsyta mäter kapacitiva givare adhesivets tjocklek på tejp och medicinska plåster. Givarna möjliggör mätning av tjocklek från en sida. Beroende på systemstrukturen kan ledande eller icke-ledande adhesiv mätas.

Färginspektion och sortering av leverantörsdelar

Innan montage av frontspoilers kontrollerar Micro-Epsilons färggivare om färg på spoilern matchar chassifärgen. Olika färggrupper kan definieras för att täcka alla typer av lacker.

Recommended sensor technology

Kompakt True Color Sensor färggivare

Tjockleksmätning av kiselplattor

Kapacitiva givare används för noggrann tjockleksmätning av kiselplattor Två motsatta givare detekterar tjockleken och bestämmer också andra parametrar som avböjning eller sågmärken. Placeringen av plattan i mätgapet kan variera.

Detektion av små delar

Vid monteringsprocesser inspekteras inkommande komponenter med hjälp av Micro-Epsilon fiberoptiska givare. Identifiering av saknade ytmonterade komponenter möjliggör en smidig monteringsprocess. Givarnas flexibla design möjliggör integrering av optoCONTROL CLS-K givarhuvuden i begränsade utrymmen.

Colour measurement of the floorboards

Plastic floorboards are made of coloured granules and shaped by deep-drawing. After the production process, it must be guaranteed that the colour of the floorboards is homogenous and that there are no colour differences.

In-line detection of protective film on PVC window frames

Company „Schüco“ manufactures PVC window frames. The PVC profiles are provided with a protective film after they are extruded. This film protects the frames from scratches and dirt. The colorCONTROL ACS7000 colour measurement system checks if the protective film has been applied correctly.

Calibrating robot axes

Industrial robots have become indispensable in modern production facilities due to their reliability and high speed. During set up and also at regular intervals within the scope of quality assurance, the robot axes must be adjusted. Here, electronic adjustment probes have already replaced mechanical probes. The measurement probes mounted on the robot axes acquire the zero point during the axis rotation using a probe tip. The integral electronics evaluates the probe signal and transmits a switching signal to the robot controller.

Thickness measurement of black rubber belts

Rubber mats for the structure sealing must exhibit a specified thickness for durability and tear resistance. The thickness of the films is measured directly after the extrusion. The optoNCDT 1750 sensors used measure the distance to the rubber despite poor reflectivity. The thickness is determined from the sensor signal and the distance to a reference roller. The user thus recognises already starting deviations from the target thickness.

Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389