Mätning av fyllnadsnivå

För smidiga produktions- och logistikprocesser är exakta kvantitetsmätningar på lagerplatser för exempelvis bulkvaror eller plastgranulat en avgörande faktor. För att undvika produktionsstopp, på grund av materialbrist, måste nivåerna i lagersilon därför detekteras tillförlitligt och automatiskt. Lasersensorer från Micro-Epsilon, som är speciellt designade för dessa applikationer, används allt oftare. Här monteras optoNCDT ILR2250-100-sensorerna på silons lock och mäter kontinuerligt mot silonbotten. Lasersensorerna detekterar exakt avstånd mellan sensor och bulkmaterial eller granulat.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80