Svetsautomation

Automatiserade svetsprocesser gör svetsoperationer snabbare och mer repeterbara. Högsta prioritet här är maximal produktivitet tillsammans med jämn kvalitet. Vid modern punktsvetsning, additativ svetsning och robotsvetsning klockas alla processsteg och utförs med högsta precision. I detta avseende imponerar högprecisionssensorer från Micro-Epsilon i många mätuppgifter och används till exempel för kontroll, intensitetskontroll och planering av svetsväg.

Optimering av svetsfog genom profilmätning

Inrotech A/S i Danmark förlitar sig på givare från Micro-Epsilon för att uppnå optimal kvalitet på svetsfogarna i en helautomatisk process. Företaget har utvecklat ...

Detaljer

3D-komponentskanning före påläggssvetsning

Vid påläggssvetsning smälts komponentytan med hjälp av en laserstråle och förenas med ett pulverformigt fyllnadsmaterial för att bilda ett nytt porfritt lager. Innan ...

Detaljer

Avståndskontroll med helautomatisk lasersvetsning

I helautomatiska svetsenheter är svetshuvudets positionering avgörande för kvaliteten på den svetsade fogen. För att placera svetshuvudet på rätt avstånd används ...

Detaljer

Kontroll av kantposition vid lasersvetsning med laserskannrar

Automatiserade robotsvetsceller övervakar kvaliteten på rör med längsgående svetsning på basis av flera punkter. Å ena sidan måste positionen på plåtens ...

Detaljer

Mätning av elektrodens rörelse vid motståndssvetsning

I automatiska svetsmaskiner säkerställer virvelströmsensorer från Micro-Epsilon svetsade fogar av hög kvalitet medan de mäter elektrodernas rörelse. Sensorerna för ...

Detaljer

Färgsensorer för närvarokontroll av svetstrådar

Vid svetsning av komponenter inspekteras svetssömmen automatiskt för kvalitetssäkringsändamål. Inspektionen utförs med CFO100-färgsensorer som detekterar svetssömmen ...

Detaljer

Färgsensorer för automatisk detektering av svetspunkter

Mässingsremsor förenas baserat på punktsvetsmetoden. CFO-färgsensorer används för att automatiskt känna igen svetspunkterna innan vidare bearbetning. Multi-teach-funktionen ...

Detaljer

Exakta mikrometrar mäter svetstrådarnas diameter

Optiska mikrometrar från Micro-Epsilon används för att övervaka diametern på svetstrådar. I detta avseende möjliggör mätsystemet X-Frame kontinuerlig diameterinspektion. ...

Detaljer

Svetsplanering med gasventiler

Svetshuvudets position i förhållande till den svetsade fogen är en avgörande faktor för kvaliteten på automatiserade svetsprocesser. Även mindre avvikelser påverkar ...

Detaljer

Endoskop för inspektion av svetsfog

Rigida endoskop och videoendoskop används för inspektion av svetsfogar på svåråtkomliga platser. Visuell inspektion kan utföras före, under och efter svetsprocessen ...

Detaljer

Svetsfogsföljning för inspektion av rörledningar

För underhåll av rörledningar är inspektionen av den yttre svetsfogen ett avgörande kriterium. För detta ändamål inspekteras svetsfogarnas profiler i en teststation. ...

Detaljer

Helt automatisk 3D-reparationssvetsning

scanCONTROL laserskannrar används för att bestämma svetsvägen och robotbanan vid reparationssvetsning av stora delar. Först skannas ytan på det defekta området av en ...

Detaljer

Kontroll av brännpunkt i additiv tillverkning

Med additiva tillverkningsmetoder som selektiv metallsmältning är laserns fokuspunkt avgörande för processhastigheten och kvaliteten. För att bestämma avståndet mellan ...

Detaljer

Mätning av kyltid i svetsaggregat

Dokumentationen av svetsparametrar så som kyltid uppnås med högpresterande pyrometrar från Micro-Epsilon. Dessa kortvågsgivare möjliggör beröringsfria temperaturmätningar ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80