Automatisk temperatur- och ventilationskontroll

thermoIMAGER infraröda kameror, som känner av fasadtemperaturen från insidan, används för temperaturkontroll. Kameran kan anpassas till respektive synfält med hjälp av olika objektiv. Den kraftfulla mjukvaran tillåter definition av alla mätfält och gränsvärden. Värmekameran kopplas till värme- eller ventilationssystemet som styr temperaturen utifrån temperaturdata och reglerar temperaturen i de områden där det finns en avvikelse från målet. Kamerorna används på hotell, varuhus och äldreboenden.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80