Fordon: produktutveckling och produktionskontroll

Micro-Epsilon är ett globalt företag som under många år har erbjudit ett effektivt samarbete med den globala bilindustrin och dess underleverantörer när det gäller produktutveckling, produktionsövervakning och anläggningskonstruktion. Micro-Epsilons givare säkerställer exakta och tillförlitliga mätningar i mängder av applikationer inom fordonsindustrin.

Färginspektion och sortering av leverantörsdelar

Innan montage av frontspoilers kontrollerar Micro-Epsilons färggivare om färg på spoilern matchar chassifärgen. Olika färggrupper kan definieras för att täcka alla typer ...

Detaljer

Analys av öppning av en bils baklucka

Tailgates of motor vehicles can be opened and closed automatically. The tailgate is partly guided by hand up to an opening angle of about 15 degrees and then opens fully automatically. After hitting the ...

Detaljer

Kontroll position av plåt under pressning

Under formningen i pressanläggningen krävs detektion av plåtens exakta position. Därför mäter lasertrianguleringsgivare på plåten mellan matriserna. Utmaningen ...

Detaljer

Vägtest - Detektering av bromstemperaturen under belastning

Bromsars temperaturbeteende spelar en viktig roll vid fordonsutveckling. Speciellt varaktigheten av upphettning och kylning av bromsskivorna ger information om bromssystemets effektivitet. Vid lab- och ...

Detaljer

Avståndsmätning och positionering vid montering med robotar

En bilkaross måste positioneras i exakt rätt läge för att säkerställa en smidig installation med hjälp av roboten som leder instrumentpanelen in i fordonet mellan A- ...

Detaljer

Färgigenkänning av sömmar på bilinredningar

I en välkänd tysk biltillverkares monteringslinje måste bilinredningar skiljas åt från varandra på grundval av respektive sömfärg. Tidigare har professionella ...

Detaljer

Färgmätning av bildelar

colorSENSOR CFO-sensorer från Micro-Epsilon passar perfekt för denna typ av exakt färgjämförelsemätning eftersom de pålitligt känner igen olika färger samtidigt ...

Detaljer

LED färginspektion för fordonsbelysning

Färg och intensitet på fordonsbelysning måste inspekteras innan montering och leverans. En homogen fördelning av ljuset bör säkerställas även med fluktuerande ...

Detaljer

Mätning av vibration vid vägtest

I bilindustrin är testning av chassit en förutsättning för körsäkerhet. Här krävs givare som också kan klara de högt ställda kraven vid vägtester. ...

Detaljer

Färgjämförelse mellan parkeringssensor och kaross

Bildelar som t ex parkeringssensorer målas separat. Under monteringen får emellertid ingen skillnad i färg finnas mellan parkeringssensorn och stötfångaren, vilket innebär ...

Detaljer

Fyllnadsnivåmätning i oljetemperatursensorer (OTS)

Efter att oljan har fyllts på av en dispensermaskin mäter ILD1420-200 nivån. Om nivån är mindre än 4 mm eller om sensorn inte fylldes alls på grund av produktionsfel ...

Detaljer

Inline-mätning av grader på plåtkanter vid tillverkning av chassin

För att undvika korrosion är ett kontinuerligt och felfritt korrosionsskydd en kritisk faktor i målningsprocessen. Eftersom den applicerade färgens tjocklek vid grader endast kan utföras ...

Detaljer

Helautomatisk lackkontroll av chassin och påbyggnadsdelar

För helautomatisk defektdetektering på bilkarosser och tillbehör används inspektionssystemet reflectCONTROL. Systemet projicerar ett randigt mönster på ytan. Avvikelser orsakade av defekt registreras med två kameror och utvärderas via mjukvara.

Detaljer

Laserskanner för montering av bilinredning

Vid hel- eller halvautomatisk montering av interiöra moduler krävs att gripverktyget positionerar monteringsdetaljerna exakt. Genom mätning och positionering med hjälp av laserskannrar ...

Detaljer

Mätning av deformation på bromsskivor (Disc Thickness Variation)

Micro-Epsilon har utvecklat ett produktprogram avsett för att detektera variation av tjocklek på bromsskivor beröringsfritt. Tjockleksmätning på bromsskivor kan genomföras ...

Detaljer

Mätning av komponentrörelser i vägtester

Vid vägtest registrerar kraftfulla laserskannrar och miniatyriserade lasersensorer lågfrekventa vibrationer och komponenters rörelse i ett monteringsutrymme. Man testar till exempel hur avgassystem ...

Detaljer

Detektion av ytdefekter

Utöver de visuella kraven måste instrumentpaneler också uppfylla funktions- och säkerhetskrav. Ofta har området kring passagerarsidans krockkudde en förutbestämd brytlinje ...

Detaljer

Ytkontroll av instrumentpanele

Med surfaceCONTROL2500 3D-sensorn från Micro-Epsilon kan diffusa reflekterande ytor inspekteras beröringsfritt med hjälp av 3D-data. Detta gör att lokala ytavvikelser kan identifieras ...

Detaljer

Ytkontroll av bilfästen

Höga kvalitetsstandarder och produkternas visuella utseende är avgörande faktorer i alla branscher. Synliga delar med oönskade brister tyder på låg kvalitet. Särskilt ...

Detaljer

Övervakning av präglingsdjup

I präglingsmaskiner stansas bilkarossers ID in i fordonsramen. Präglingsdjupet måste ligga inom ett definierat toleransområde. För att placera präglingsverktyget detekterar ...

Detaljer

Spaltmätning vid aluminiumgjutning

Vid aluminiumgjutning gjutes flytande aluminium i formar under högt tryck och vid höga hastigheter. Det höga trycket verkar på den slutna formen och trycker isär den och därför ...

Detaljer

Spaltmätning vid robotbaserad montering

I moderna produktionslinjer används scanCONTROL laserskannrar för att på ett snabbt, konsekvent och tillförlitligt sätt inspektera storleken av karosserns olika spalter. Tack ...

Detaljer

Temperaturövervakning av drivbatterier under hantering och transport

En högupplöst värmekamera, thermoIMAGER TIM QVGA från Micro-Epsilon, övervakar de termiska egenskaperna hos drivbatterierna antingen under avstapling eller på ett transportband. För denna mätuppgift ...

Detaljer

Åtskiljning av bromsskivor

Vid bearbetning av bromsskivor måste korrekt skiva väljas, före varje tillverkningssteg, för tillverkarnas olika bilmodeller. För att känna igen och klassificera bromsskivorna ...

Detaljer

Mäting av ventilrörelse i MultiAir-cylinder

MultiAir-metoden är patenterad av FIAT/Schaeffler och styr varje ventil enskilt oberoende av kamaxeln. Ett elektrohydrauliskt styrsystem ger helt variabel ventilstyrning.Därför är slaget ...

Detaljer

Förbränningsmotorers funktion vid labbtester

Virvelströmsgivare från Micro-Epsilon anses vara välbeprövade mätinstrument vid labbtester av förbränningsmotorer. Såväl vid uppstart som tändning registrerar ...

Detaljer

Detektering av karossers position i produktionslinjen

En bilkaross passerar genom en rad stationer inom produktionen där helautomatiska bearbetningssteg utförs. För att göra det möjligt för robotarna att veta bilens exakta position ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80