Fordon: produktutveckling och produktionskontroll

Helautomatisk lackkontroll av chassin och påbyggnadsdelar

Särskilt när det gäller blanka ytor krävs det en felfri produktionskedja för att slutprodukten skall få ett högkvalitativt utseende. För helautomatisk inspektion av defekter på chassin och påbyggnadsdelar används inspektionssystemet reflectCONTROL. Systemet projicerar ett randigt mönster på ytan. Avvikelser orsakade av defekter spelas in av två kameror och utvärderas av mjukvaran.

Detektion av ytdefekter

Utöver de visuella kraven måste instrumentpaneler också uppfylla funktions- och säkerhetskrav. Ofta har området kring passagerarsidans krockkudde en förutbestämd brytlinje som genereras med hjälp av laser. Detta säkerställer en säker öppning för krockkudden längs linjen. Här kan små sjunkmärken förekomma som endast syns under specifika ljusförhållanden. För att detektera dessa defekter används inspektionssystemet surfaceCONTROL som möjliggör snabb och objektiv beömning av ytavvikelser på både korniga och släta ytor.

Recommended sensor technology

Inspection of diffuse reflecting surfaces

Kontroll position av plåt under pressning

Under formningen i pressanläggningen krävs detektion av plåtens exakta position. Därför mäter lasertrianguleringsgivare på plåten mellan matriserna. Utmaningen är att uppnå hög mätnoggrannhet i trånga utrymmen och trots oljedimma, vibrationer och stötar. Eftersom mätgapet är mycket litet så måste även laserns diameter vara det.

Recommended sensor technology

Smart laser triangulerings avståndssensor

Förbränningsmotorers funktion vid labbtester

Virvelströmsgivare från Micro-Epsilon anses vara välbeprövade mätinstrument vid labbtester av förbränningsmotorer. Såväl vid uppstart som tändning registrerar givarna åtskilliga mätvärden som bidrar till förbättring av motoregenskaperna. Det som i synnerhet särskiljer eddyNCDT virvelströmsgivare är den höga mätnoggrannheten som tillhandahålls vid mätningar under svåra förhållanden i motorer.

Spaltmätning vid aluminiumgjutning

Vid aluminiumgjutning gjutes flytande aluminium i formar under högt tryck och vid höga hastigheter. Det höga trycket verkar på den slutna formen och trycker isär den och därför kan spån och gjutränder förekomma. För att mäta formens tryckinducerade rörelse används virvelströmsgivare för att upptäcka förändring i avstånd. Dessa robusta givare ger pålitliga mätresultat trots höga temperaturer, omgivningstryck och smuts.

Mätning av deformation på bromsskivor (Disc Thickness Variation)

Micro-Epsilon har utvecklat ett produktprogram avsett för att detektera variation av tjocklek på bromsskivor beröringsfritt. Tjockleksmätning på bromsskivor kan genomföras i testbänkar vid vägtester eller i verkstäder genom att använda beröringsfria kapacitiva givare, capaNCDT DTV, som detekterar bromsskivornas tjocklek från båda sidor.

Recommended sensor technology

Measuring Disc Thickness Variation

Vägtest - Detektering av bromstemperaturen under belastning

Bromsars temperaturbeteende spelar en viktig roll vid fordonsutveckling. Speciellt varaktigheten av upphettning och kylning av bromsskivorna ger information om bromssystemets effektivitet. Vid lab- och vägtester mäter givare från Micro-Epsilon temperaturutvecklingen vid bromsning helt beröringsfritt. Den kompakta designen och den korta svarstiden för pyrometrarna möjliggör universell användning.

Spaltmätning vid robotbaserad montering

I moderna produktionslinjer används scanCONTROL laserskannrar för att på ett snabbt, konsekvent och tillförlitligt sätt inspektera storleken av karosserns olika spalter. Tack vare ytkompensation är mätningar möjliga på en mängd olika karossfärger.

Recommended sensor technology

Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

LED färginspektion för fordonsbelysning

Färg och intensitet på fordonsbelysning måste inspekteras innan montering och leverans. En homogen fördelning av ljuset bör säkerställas även med fluktuerande LED-partier. colorCONTROL MFA är ett testsystem för LED som är konstruerat för att testa svårtillgängliga testobjekt positionerade långt ifrån varandra. Optiska fibrer möjliggör simultan mätning i upp till 20 mätpunkter.

Detektering av karossers position i produktionslinjen

En bilkaross passerar genom en rad stationer inom produktionen där helautomatiska bearbetningssteg utförs. För att göra det möjligt för robotarna att veta bilens exakta position mäter flera lasertrianguleringsgivare bilkroppen och sänder data om position till robotarnas styrenheter.

Recommended sensor technology

Smart laser triangulerings avståndssensor

Färginspektion och sortering av leverantörsdelar

Innan montage av frontspoilers kontrollerar Micro-Epsilons färggivare om färg på spoilern matchar chassifärgen. Olika färggrupper kan definieras för att täcka alla typer av lacker.

Recommended sensor technology

Kompakt True Color Sensor färggivare

Monitoring embossment depth

In embossing machines, car body IDs are punched into the vehicle frame. The embossment depth must be in a defined tolerance range. In order to position the embossing tool, laser triangulation sensors from Micro-Epsilon detect the distance between the embossing tool and the component. After the embossment is finished, the sensor measures the profile of the embossment and ensures that all characters are embossed to the required depth.

Inline burr measurement on sheet edges in body manufacture

In order to avoid corrosion, continuous and error-free corrosion protection is a critical factor in the painting process. As the thickness of the applied painting on burrs can only be determined under challenging limitations, it is a decisive advantage when the burrs are recognized early in the production process before the corrosion protection and other paint layers are applied.

In contrast to fixed solutions that enable a random test, Micro-Epsilon offers its scanCONTROL 2910-10/BL Plug & Play system which provides the required precision with its high point resolution of approx. 8µm along the laser line in order to recognize burrs reliably even during inline measurements.

Distinction of brake discs

When processing car brake discs, the correct brake disc must be chosen before each stage of production in order to assign them to the manufacturer's different models. Laser scanners are used to recognise and classify the brake discs. The challenge of brake disc distinction is that the test objects are the same with regard to form, height and diameter. The gapCONTROL laser scanners are used for 100 % recognition and subsequent sorting. The only distinctive feature is a gap between two ventilation blades that signifies the respective models of the manufacturer.

Valve lift measurement in the MultiAir cylinder

The MultiAir cylinder procedure patented by FIAT / Schaeffler controls individual valves independently of the camshaft. An electro-hydraulic control system provides fully variable valve control.

Therefore, the stroke and the opening/closing times of the inlet valve are freely controllable. This reduces fuel consumption and CO2 emissions with a simultaneous increase in engine performance and torque.

During the end-of-line inspection of the MultiAir components, a test bench simulates the conditions inside the engine. Eddy current sensors from Micro-Epsilon measure the exact valve lift.

Colour comparison between parking sensor and body shell

Car attachments such as parking sensors are painted separately. However, during assembly there must be no difference in colour between the parking sensor and the bumper, which means the two colours must be identical. The colorSENSOR from Micro-Epsilon enables a direct colour comparison between the parking sensor and the rear bumper.

Color recognition for seams in automotive interiors

In the assembly line of a well-known German car manufacturer, similar car interior parts must be differentiated from each other based on the respective seam color. Previously, professional testers have visually checked the seams. In order to automate the process and to optimize it economically, colorSENSORs from Micro-Epsilon are now being used.

Vibration displacement measurement in road tests

In the automotive industry, testing the chassis is a prerequisite for driving safety. Here, sensors are required which can also withstand the high demands of road tests. For example, draw-wire sensors are mounted in parallel to the shock absorbers for the vibration displacement measurement and the data is recorded under varying road-surface properties. The displacement signal obtained is differentiated to calculate the vibration velocity and vibration acceleration.

Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Georgios Mousiadis
Area Manager | Koder 10-19, 60-64, 69-98

+46 856 473 384

Skicka ett mail

Anders Mejlvang
Area Manager | Koder 33-36, 40-59, 65-68

+46 856 473 380

Skicka ett mail

Jakob Geisler
Area Manager | Koder 20-32, 37-39 | Danmark

+46 856 473 380

Skicka ett mail

box-head-newsletter1-800x280
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389