Kontroll position av plåt under pressning

Under formningen i pressanläggningen krävs detektion av plåtens exakta position. Därför mäter lasertrianguleringsgivare på plåten mellan matriserna. Utmaningen är att uppnå hög mätnoggrannhet i trånga utrymmen och trots oljedimma, vibrationer och stötar. Eftersom mätgapet är mycket litet så måste även laserns diameter vara det.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80